Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật. biện pháp khắc phục quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và trích dẫn tại Điều 4 Nghị định 38/2021/ND-CP. Việc xác định số lợi bất hợp pháp được thực hiện như sau:

Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP

1. Về nguyên tắc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

– Việc xác định số lợi bất chính do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục.

– Số lợi bất chính được xác định từ thời điểm tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính cho đến thời điểm hành vi vi phạm chấm dứt hoặc cho đến thời điểm có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì xác định số lợi bất hợp pháp được hưởng đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì xác định số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính mỗi lần.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu lợi nhuận bất chính là những tài sản vật chất có giá trị mà các cá nhân, tổ chức đã lấy của người khác để trục lợi mà không đạt được mục đích ban đầu. Do tính chất của việc xử lý hàng hóa nên yêu cầu phải kèm theo quyết định rõ ràng của cơ quan công quyền có thẩm quyền và các nguyên tắc trên bao hàm mọi hành vi vi phạm của các đơn vị liên quan.

Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP

2. Quy định xác định số lợi bất hợp pháp với từng tài sản cụ thể.

2.1 Xác định số lợi bất hợp pháp là tiền.

– Số tiền thu được bất hợp pháp là toàn bộ số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do vi phạm hành chính. Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá và khoản lợi bất chính thì đây là số tiền mà tổ chức, cá nhân thu được. – Căn cứ xác định số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính thu được bằng (=) số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ được chuyển giao, tiêu thụ, phân tán hoặc tiêu thụ. Hủy trái phép nhân (x) với đơn giá. Đặc biệt:

Số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã thực hiện được xác định căn cứ vào khai báo của tổ chức, cá nhân vi phạm và sự kiểm tra, xác minh của người có thẩm quyền xử phạt. Đơn giá được xác định căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ tương tự.

Trường hợp chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định hàng hóa là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả hoặc cung cấp dịch vụ kinh doanh có điều kiện: số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được bằng:
số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định (x) với đơn giá.

 

Trường hợp chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định hàng hóa hoặc dịch vụ khác, không thuộc phạm vi ở trên thì: số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được bằng:
số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định (x) đơn giá (-) chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa hoặc dịch vụ (nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của các chi phí đó).

1.2 Xác định số lợi bất hợp pháp là giấy tờ có giá.

– Số lợi bất hợp pháp thu được bằng giấy tờ có giá là toàn bộ giấy tờ có giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Bao gồm:

 • Trái phiếu.
 • Hối phiếu
 • Tín phiếu
 • Kỳ phiếu
 • Séc
 • Công trái
 • Các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.
 • Các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của Luật chuyên ngành.

Số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tổng giá trị theo mệnh giá của từng loại giấy tờ có giá cùng mệnh giá, theo công thức sau:

Tổng giá trị = giá trị theo mệnh giá1 x số lượng1 + giá trị theo mệnh giá2 x số lượng2 + … + giá trị theo mệnh gián x số lượngn

Trong đó:

 • Số lượng1 là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ nhất;
 • Số lượng2 là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ hai;
 • Số lượngn là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ n.

Lưu ý: Trường hợp giấy tờ có giá đã được chuyển nhượng, số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tiền thực tế thu được tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giấy tờ có giá đã tiêu hủy, số lợi bất hợp pháp được xác định theo giá trị sổ sách của tổ chức phát hành giấy tờ có giá tại thời điểm tiêu hủy.

Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP

1.3 Xác định số lợi bất hợp pháp là tài sản, vật có giá

Số lợi bất hợp pháp bằng tài sản hoặc vật có giá là tài sản hoặc vật có giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Tài sản, vật có giá được xác định theo quy định của Bộ Luật dân sự hiện hành.

– Trường hợp tài sản hoặc vật có giá không phải hàng cấm, hàng lậu, hàng giả đã được chuyển nhượng, tiêu thụ hoặc tiêu hủy trước thời điểm người có thẩm quyền ra quyết định xử lý, số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tiền tương đương giá trị thị trường của tài sản,

vật có giá cùng loại hoặc xác định theo giá trị sổ sách của tài sản, vật có giá (nếu không có giá trị thị trường) hoặc xác định bằng giá trị tiền của tài sản, vật có giá ghi trên tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu (nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) của tổ chức, cá nhân vi phạm sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa.

– Trong trường hợp tài sản, vật có giá trị là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả được chuyển nhượng, tiêu thụ trước khi người có thẩm quyền ra quyết định xử lý thì số lợi bất chính được xác định bằng tổng số tiền thu được. .

Ngoài ra, nếu bổ sung khoản lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước thì việc xử lý số lợi bất hợp pháp phát sinh từ vi phạm hành chính bao gồm tiền, giấy tờ có giá, tài sản, đồ vật có giá trị. Các khoản này sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục. về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản và quản lý, quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định này.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thực hiện việc xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook