Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Mức điều chỉnh đối với lương của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quyết định

1.1. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ:

Điều 10. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

  1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ của người lao động (lương hưu của người lao động) nếu người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2016 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ.

Ví dụ: Khi lương cơ sở tăng thì lương hưu của người lao động được điều chỉnh tăng

1.2. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2016

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ:

Điều 10. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trên cơ sở quy định này, việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (để tính lương hưu, trợ cấp một lần, BHXH khoán) được điều chỉnh như đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

2. Mức điều chỉnh đối với lương của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

2.1. Công thức tính lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh từng năm = Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức diều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% / Chỉ số tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

Xác định:

t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một)

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994.

Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

2.2. Quy định hoạt động điều chỉnh lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, trên cơ sở tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sau điều chỉnh và chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thực hiện điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook