Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội năm 2022 (Phần 2)

Thế nào là hóa đơn hợp pháp? Xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội. Trợ giúp xã hội được hiểu là sự trợ giúp  của nhà nước hoặc các tổ chức xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà họ không thể tự mình vượt qua. Điều dưỡng, chăm sóc dài hạn tại các cơ sở bảo trợ  xã hội là một hình thức trợ giúp xã hội dành cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Theo căn cứ tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định có 04 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

Nếu như trong phần trước chúng tôi đã trình bày về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về thủ tục tiếp nhận trong các trường hợp sau:

Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thực hiện như sau:

– Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau:

Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ sở trợ giúp xã hội. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể);

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng;

Bước 3. Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc;

Bước 4. Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối tượng về gia đình, cộng đồng;

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định, Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Cụ thể, Điều 14, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi.

– Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội

Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội 

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; người không thuộc diện quy định tại Khoản 1,2,3, Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, người chưa thành niên, không còn khả năng lao động), không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện vào các cơ sở thực hiện theo quy định sau đây:

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội. Do đó giúp các vị khán giả hiểu rõ hơn về Quy định về thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook