Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh năm 2023

Những việc công chứng viên không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp là gì?

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
Theo quy định của luật chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty quản lý quỹ đầu tư (sau đây gọi là công ty quản lý quỹ) chỉ được phép tham gia kinh doanh chứng khoán phái sinh khi đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đối với công ty quản lý quỹ khí đã đủ điều kiện để có Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh thì cần lập hồ sơ và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 158/2020/NĐ-CP, đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh bao gồm:

– Đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo mẫu 01 Phụ lục ban hành theo Nghị định này;

– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh;

– Báo cáo tài chính được kiểm toán trong hai năm tài chính vừa qua và báo cáo tài chính được xem xét trong nửa năm qua (nếu đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6); báo cáo tỷ lệ bảo đảm tài chính trong 12 tháng qua;

– Danh mục Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách hoạt động, nhân viên đối với từng hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành theo Nghị định này, cùng với hồ sơ cá nhân của các cá nhân nói trên.

Hồ sơ cá nhân tối thiểu phải bao gồm: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh chứng khoán, giấy chứng nhận chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và hợp đồng lao động;

– Thủ tục kiểm soát trong nước và quy trình quản lý rủi ro đối với giao dịch phái sinh.

Lưu ý:

– Nếu tài liệu nêu trên đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo, công bố thông tin thì được miễn đưa vào hồ sơ.

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh phải được chuẩn bị trong một bộ nguyên bản. Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ là bản sao, nó phải là bản sao từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

2. Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Theo Nghị định 158/2020/NĐ-CP, khoản 4 khoản 5 và khoản 6 nêu rõ trình tự và quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

Việc nộp các tài liệu cần thiết cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể được thực hiện thông qua các phương tiện trực tiếp, thư hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Khi nhận được đơn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi thông báo đến công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ trong thời hạn 05 ngày làm việc, yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung cần thiết đối với tài liệu đã nộp.

Sau khi nhận được đơn đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh trong thời hạn 15 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đưa ra phản hồi bằng văn bản, nêu rõ lý do cho quyết định đó.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán tham gia hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh có nghĩa vụ hoàn thành việc đăng ký thành viên giao dịch. Việc không thực hiện yêu cầu này sẽ dẫn đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook