Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh năm 2023

Phương thức tuyển dụng công chức

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
Theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được giới hạn đối với các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Việc cấp Giấy chứng nhận này tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện nhất định và khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh của ngân hàng nước ngoài phải lập hồ sơ đăng ký và tuân thủ thủ tục pháp luật quy định.

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quy trình này bao gồm nộp đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, đưa ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc thực hiện các hoạt động nói trên,

trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán của hai năm tài chính vừa qua cũng như báo cáo tài chính được kiểm toán nửa năm gần đây nhất (nếu yêu cầu Giấy chứng nhận đủ điều kiện được đưa ra sau ngày 30 tháng 6),

nộp báo cáo tỷ lệ bảo đảm tài chính cho quá khứ 12 tháng (cho công ty chứng khoán), hoặc cung cấp tài liệu chứng minh việc tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ bảo đảm vốn tối thiểu (đối với các ngân hàng thương mại và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài).

Ngoài ra, các thủ tục kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý rủi ro đối với việc cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải được vạch ra và cần có thư chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, nếu các tài liệu nói trên đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định báo cáo và công bố thông tin thì được miễn đưa vào hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được lập thành 01 bộ gốc.

Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Hồ sơ này được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

2. Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Theo Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 Nghị định 158/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, tổ chức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải thực hiện đăng ký thành viên bù trừ.

Trường hợp không đăng ký thành viên bù trừ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook