Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

Thời hạn vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Quy định trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.1. Trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mục đích của việc thông báo tìm kiếm việc làm của người lao động là xác định tình trạng việc làm của người lao động, để cơ quan quản lý nhà nước, trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết các trường hợp người lao động làm việc và hưởng trợ cấp thất nghiệp (do thiếu việc làm), thất nghiệp và những người đã tìm được việc làm và phải ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông báo của người lao động được xây dựng theo Mẫu số 16 ban hành kèm Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.2. Ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, nhưng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo phiếu hẹn trả kết quả)

– Từ tháng thứ 02 hưởng trợ cấp thất nghiệp trở đi, người lao động thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ví dụ: Người lao động A được hưởng trợ cấp thất nghiệp 4 tháng và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Ngày 5 tháng 5 năm 2021 là ngày thông báo hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nhân viên A, tháng đầu tiên người lao động A được gia hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 đến ngày 1 tháng 06 năm 2021.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo đối với A bắt đầu từ ngày 02/6/2021 nên trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 02/6/2021, người lao động phải thông báo tìm kiếm việc làm cho Pôle tuyển dụng.

1.3. Xác nhận thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi:

– Đã ghi đúng và đầy đủ nội dung thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

– Chịu trách nhiệm về nội dung thông báo

Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Các trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động thuộc một trong 02 trường hợp sau không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn (phải có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh)

– Trường hợp bất khả kháng: Do thiên tai, địch họa, dịch bệnh… người lao động không thể thông báo tìm việc trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm. Ví dụ: Trong thời gian giãn cách xã hội ở Hà Nội, nhân viên không thể rời khỏi nhà nếu không thực hiện các hoạt động thiết yếu như mua sắm thực phẩm, tạp hóa.

Trong trường hợp này, người lao động không được đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để thông báo tìm việc làm. Trong 2 trường hợp trên, người lao động có quyền khai báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp không bắt buộc phải khai báo trong quá trình tìm việc làm. Ngoài ra, cũng có trường hợp người lao động không phải khai báo tìm việc trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Các trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

4. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook