Quy định về thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

1. Các đối tượng được khiếu nại về bảo hiểm xã hội

a. Người lao động

Theo Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, các đối tượng người lao động được khiếu nại về bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Người lao động (bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp,…)

– Người đang hưởng lương hưu (tức người đã thỏa mãn các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu), trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

– Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (tạm thời dừng đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi làm thủ tục tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội)

– Những người khác (các đối tượng có vướng mắc, có liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội)

b. Người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động của các chủ thể người lao động trên có quyền được khiếu nại. Trong đó bao gồm:

– Người sử dụng lao động của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (người sử dụng lao động là cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nơi sử dụng lao động gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,…)

– Người sử dụng lao động của người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, hợp tác xã,…)

Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

2. Thông báo tình hình biến động lao động lần đầu

Căn cứ vào Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Chủ thể thực hiện thông báo tình hình biến động lao động: Người sử dụng lao động

– Thời điểm thực hiện thông báo tình hình biến động lao động:

+ Đối với doanh nghiệp thành lập trước thời điểm ngày 01/10/2015: Thực hiện thông báo tình hình biến động lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 01/10/2015

+ Đối với doanh nghiệp thành lập sau thời điểm ngày 01/10/2015: Thực hiện thông báo tình hình biến động lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập

– Nơi tiếp nhận thông báo tình hình biến động lao động: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở

– Mẫu thông báo: Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

3. Thông báo tình hình biến động lao động hằng tháng

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hoạt động thông báo tình hình biến động lao động hằng tháng được thực hiện như sau:

– Đối tượng thông báo thay đổi công việc hàng tháng: Nhà tuyển dụng

– Hạn chót thông báo thay đổi công việc hàng tháng: ngày 3 hàng tháng

– Nơi nhận thông báo chuyển việc hàng tháng: Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đơn vị đặt trụ sở (nếu có)

– Nội dung thông báo thay đổi công việc hàng tháng: Thông báo thay đổi công việc của tháng dương lịch trước tháng báo trước

4. Quy định thông báo tình hình biến động lao động không định kỳ

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường hợp người sử dụng lao động cắt giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Sở dĩ trách nhiệm thông báo này là để xác định tình hình của người sử dụng lao động (do số lượng lao động giảm mạnh trong thời gian ngắn chứng tỏ có vấn đề trong công tác quản lý, điều hành của người sử dụng lao động hoặc các vấn đề khác) và để hỗ trợ người sử dụng lao động. . nếu người sử dụng lao động gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh thì trả thù lao cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook