Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nếu thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014) từ 14 ngày làm việc trở lên trong 01 tháng thì tháng này được tính là ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. tháng đóng BHXH (đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) mặc dù tháng này cả NLĐ và NSDLĐ đều không đóng BHXH.

Quy định này cũng phù hợp với quy định về thời gian làm căn cứ tính chế độ thai sản của người lao động (được xác định trước ngày 15 và sau ngày 15) tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, có 04 trường hợp cần được chú ý.

3. Trường hợp người lao động đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản

Căn cứ vào Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn

quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trường hợp người lao động đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải:

– Trước khi người lao động trở lại làm việc, người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng thời gian nghỉ thai sản của người lao động luôn được tính vào thời gian đóng. vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Những tháng người lao động nghỉ nguyên ngày hoặc nghỉ 14 ngày/tháng để hưởng chế độ thai sản thì thời gian này được coi là thời điểm đóng BHXH, thời điểm đóng BHTNLĐ.

Nếu người lao động đi làm vào nửa cuối tháng (sau ngày 14) thì người sử dụng lao động và người sử dụng lao động không có nghĩa vụ đóng BHXH và đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuy nhiên tháng này được đóng. luôn được tính vào tháng đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Sau khi người lao động nữ quay lại làm việc, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho người lao động đến khi người lao động thực hiện các công việc của người sử dụng lao động.

Ví dụ: Trong trường hợp người lao động đi làm vào ngày 05/05, nửa đầu tháng, thì người lao động chưa đủ điều kiện (nghỉ đủ 14 ngày) để cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nên người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho tháng 05 (có làm việc) của người lao động.

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4. Quy định về trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc

Căn cứ vào Điểm d Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

d) Trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tương tự với trường hợp người lao động nữ đi làm việc trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người sử dụng lao động của các chủ thể này phải đóng bảo hiểm xã hội

(đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho toàn bộ thời gian hưởng chế độ thai sản của các chủ thể này, dẫn đến quãng thời gian này vẫn được tính vào thời gian đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook