Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023 (Phần 1)

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nếu thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014) từ 14 ngày làm việc trở lên trong 01 tháng thì tháng này được tính là ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. tháng đóng BHXH (đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) mặc dù tháng này cả NLĐ và NSDLĐ đều không đóng BHXH.

Quy định này cũng phù hợp với quy định về thời gian làm căn cứ tính chế độ thai sản của người lao động (được xác định trước ngày 15 và sau ngày 15) tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, có 04 trường hợp cần được chú ý.

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, trường hợp người lao động nghỉ quá 14 ngày 1 tháng mà trong thời gian đó người lao động vẫn còn quan hệ lao động với người sử dụng lao động (tức là chưa hết hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động) thì người lao động nghỉ thai sản vẫn được tính trong tháng đó để đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngược lại, nếu người lao động nghỉ thai sản quá 14 ngày 01 tháng và trong tháng đó hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động hết hạn mà người lao động thôi việc thì có 02 trường hợp xảy ra:

– Nếu hợp đồng lao động hết hạn trước ngày 15 của tháng thì người lao động không có quyền tính tháng này vào tháng đóng BHXH nên tháng này không được tính là tháng đóng BHXH. đóng bảo hiểm (hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội). vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Ví dụ: Người lao động hết hạn hợp đồng lao động vào ngày 05/05/2021, trong thời gian nghỉ thai sản, số ngày trong tháng người lao động được nghỉ đến khi hết hạn hợp đồng là 05 ngày thì không đủ điều kiện để tháng 05/2021. được coi là tháng đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

– Nếu hợp đồng lao động hết hạn từ ngày 15 trở về sau của tháng thì tức là tháng đó người lao động đã đủ điều kiện để tính vào tháng đóng bảo hiểm xã hội (và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Ví dụ: Ngày 20/05/2021 người lao động hết hạn hợp đồng lao động, nhưng người lao động đang trong thời gian nghỉ sinh con từ 01 tháng trước, đến tháng 05 người lao động nghỉ cả tháng. Suy ra trước ngày 20/05 người lao động đã nghỉ đủ 14 ngày nên tháng 05 này được tính vào tháng đóng bảo hiểm xã hội (và đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) của người lao động.

Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Quy định về trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

b) Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp người lao động đã chấm dứt quan hệ lao động với người sử dụng lao động trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thì người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Tuy nhiên, do chấm dứt hợp đồng lao động nên thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không được tính vào thời gian người lao động đóng bảo hiểm xã hội (và đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tại lao động, bệnh nghề nghiệp) nên thời gian này sẽ không được tính đến để xác định mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Do đó, có thể hiểu là hợp đồng lao động là căn cứ để người lao động được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian nghỉ thai sản.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời gian người lao động nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook