Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023 (Phần 2)

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào? (Phần 1) đã giới thiệu khái quát về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như điều kiện người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, thất nghiệp, nghỉ không hưởng lương. căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (tức là thời điểm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp).

Trình bày một số vướng mắc còn tồn tại về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như trường hợp người lao động nghỉ thai sản nhưng vẫn được tính vào thời gian chi trả. Bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động bị tạm giam, tạm đình chỉ công tác, người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần và cách tính tổng số năm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vào quỹ.

Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

4. Quy định về người lao động bị tạm giam, bị đình chỉ công tác mà phải tạm dừng tham gia Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 4 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc khi bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc mà phải tạm thời ngừng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sau đó được bồi thường theo quy định của pháp luật. quy định của Luật BHXH thì thời điểm trả tiền bồi thường được tính là thời điểm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, pháp luật về bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động hỗ trợ người lao động trong trường hợp này, nếu người lao động không bị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do yếu tố khách quan, bất ngờ mà không phải do bản thân người lao động. Do đó, thời gian ngừng việc, tạm đình chỉ công việc của người lao động nếu đã đóng bảo hiểm luôn được tính là thời gian làm căn cứ để tính hệ thống chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

5. Trường hợp người lao động đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

Căn cứ vào Khoản 5 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động bị tai nạn lần đầu vào tháng 02/2018 và đang hưởng chế độ một lần về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thời gian làm căn cứ tính mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động người lao động. người lao động trước tháng 2 năm 2018.

Người lao động bị tai nạn lao động lần thứ hai vào tháng 3 năm 2021 thì thời gian chậm được coi là chậm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động, không bao gồm các tháng đã đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. quỹ bệnh tật trước tháng 2 năm 2018 để làm căn cứ hưởng chế độ một lần về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

6. Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 6 Điều Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, một năm đóng bảo hiểm xã hội (đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) tính đủ gồm 12 tháng. Đối với mỗi trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cách tính tổng số năm khác nhau.

Đối với trường hợp bị tai nạn lao động: Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động.

Ví dụ: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bắt đầu đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 10/2018. Tháng 03/2020 người lao động bị tai nạn lao động. Vậy thời gian người lao động đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 01 năm 05 tháng (đến tháng 03/2020)

Đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp: Tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tổng số năm đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến tháng trước liền kề tháng làm công việc mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bắt đầu đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 10/2018 và bắt đầu làm việc tại công việc mới từ tháng 10/2019. Tháng 11/2020 người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp. Vậy thời gian người lao động đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 01 năm (từ tháng 10/2018 đến hết tháng 09/2019).

Đối với trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động: Thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trùng nhau của các hợp đồng lao động chỉ được tính 01 lần

Ví dụ: Người lao động tham gia đồng thời 02 hợp đồng lao động từ tháng 10/2020 đến tháng 09/2021 và đóng BHXH vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cả 02 công việc. Thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021 vẫn chỉ được tính là 01 năm đóng BHXH. đóng bảo hiểm và đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng không được tính là 02 năm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook