Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con năm 2023

Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài

Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con

Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con

1. Thời gian người lao động nam được nghỉ khi vợ sinh con

1.1. Số ngày nghỉ của người lao động nam

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động cũng được nghỉ và hưởng chế độ thai sản trong thời gian này nếu vợ sinh con, số ngày người lao động nam được nghỉ như sau:

– 05 ngày làm việc

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc

Nếu thời gian lao động nam được hưởng chế độ thai sản được tính trong 30 ngày đầu kể từ khi vợ sinh con. Lao động nam được nghỉ nhiều lần, nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ nêu trên. Tuy nhiên, nếu lao động nam nghỉ nhiều lần thì thời điểm bắt đầu của lần nghỉ gần nhất phải trong vòng 30 ngày đầu kể từ khi vợ sinh và tổng của tất cả các lần nghỉ không quá thời gian trên.

1.2. Trường hợp người lao động nam không nghỉ khi vợ sinh con

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trường hợp người cha hoặc người trục tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương, người lao động nam còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người vợ (người đã sinh con).

Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con

1.3. Thời gian được dùng để xác định thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động nam

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thời gian được dùng để xác định thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động nam tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần.

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021, các ngày nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương cũng không được tính là ngày hưởng chế độ.

2. Thời gian người lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ mất sau khi sinh con

2.1. Trường hợp chỉ có người lao động nam (cha) tham gia bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, đây là trường hợp:

– Chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội

– Mẹ (vợ của người lao động nam) chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền

Nếu thỏa mãn đủ 02 điều kiện trên, người lao động nam được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

2.2. Trường hợp chỉ có mẹ (vợ của người lao động nam) tham gia bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, trong trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà người mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (tức thời gian còn lại trong chế độ thai sản của người mẹ).

Đồng thời, trợ cấp thai sản được tính trên cơ sở mức đóng bảo hiểm xã hội bình quân hàng tháng trong 6 tháng trước khi người mẹ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con

2.3. Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, trong trường hợp này (cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội và cùng có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản), nếu người mẹ (vợ của người lao động nam) mất sau khi sinh thì người lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (tức thời gian còn lại trong chế độ thai sản của người mẹ).

Mức chế độ thai sản trong trường hợp này căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người cha.

Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH nhưng mẹ thuộc diện bắt buộc tham gia thì không tính thời gian hưởng bảo hiểm (6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con) chế độ thai sản theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp), nếu sau khi sinh con mà mẹ chết thì cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ sáu tháng tuổi.

Đồng thời, mức trợ cấp thai sản được xác định trên cơ sở mức  đóng bảo hiểm xã hội bình quân hàng tháng trong 6 tháng trước khi người cha nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con đối với người lao động nam có vợ sinh con

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook