Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động năm 2023

Thủ tục cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài

Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động

Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động

1. Cách tính thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính dựa trên số tuổi con của người lao động:

– Số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi

– Số ngày chăm sóc con tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi

Cần chú ý số ngày chăm sóc con ở đây là ngày làm việc, tức không phải là ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết. Đồng thời, số ngày này chỉ tính trong 01 năm, tức nếu người lao động chăm sóc con 05 tuổi trong 15 ngày nhưng 10 ngày của năm 2021, 05 ngày sang năm mới 2022 thì tức là 10 ngày trước tính vào số ngày hưởng chế độ khi con đau ốm của năm 2021 và 05 ngày sau hưởng chế độ khi con đau ốm của năm 2022 (một năm được hiểu là từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12).

Nếu người lao động có nhiều con thì mỗi con của người lao động là một cơ sở riêng, theo đó người lao động được trợ cấp nếu con bị ốm (ví dụ: nhân viên có con 2 tuổi (thì nhân viên được hưởng 20 ngày chăm con), con 5 tuổi (được nghỉ tối đa 15 ngày), tổng cộng người lao động có tới 35 ngày trong năm để chăm con ốm.

Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động

2. Các trường hợp đặc biệt

2.1. Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động (là cha và mẹ) có từ 2 con trở lên dưới 07 tuổi bị ốm đau

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp này, người lao động được tính thời gian thực tế chăm sóc con là thời gian hưởng chế độ chăm sóc con đau ốm. Thời gian nghỉ để chăm sóc mỗi con không trùng khớp.

Ví dụ: Con đầu 2 tuổi ốm 5 ngày, sau đó con thứ 2 (05 tuổi) ốm 10 ngày, người lao động nghỉ chăm con tổng cộng 10 ngày, thời gian làm việc 10 ngày. Tuy nhiên, trường hợp con 2 tuổi thì người lao động được nghỉ nuôi con 20 ngày, con 5 tuổi chỉ được nghỉ 15 ngày. Nhân viên được bồi thường tổng cộng 35 ngày (cộng thêm ngày cho cả hai con) khi con họ bị ốm.

Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có một ví dụ chi tiết về vấn đề này:

Ví dụ 6: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2016, con thứ hai bị ốm từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2016, bà A phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà A được tính từ ngày 04 đến ngày 13 tháng 01 năm 2016 là 09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật).

Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động

2.2. Trường hợp người lao động cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội và luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong trường hợp này cả cha và mẹ đều được hưởng chế độ khi con đau ốm dựa theo căn cứ số tuổi của con.

Ví dụ: Hai người lao động có con chung 02 tuổi, mỗi người được hưởng chế độ khi con ốm đau là 20 ngày (dựa vào quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

– Vợ được hưởng 20 ngày

– Chồng được hưởng 20 ngày

Các ngày này không trùng khớp với nhau, tổng cộng 02 vợ chồng có tối đa 40 ngày nghỉ để chăm sóc con đau ốm.

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra ví dụ rất chi tiết về vấn đề này:

Ví dụ 7: Hai vợ chồng bà B đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/01 đến ngày 05/02/2016. Do điều kiện công việc, vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau:

– Bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2016 và từ ngày 25/01 đến ngày 05/02/2016;

– Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2016.

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của vợ chồng bà B được tính như sau:

+ Đối với bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 19 ngày, trừ 02 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày. Tuy nhiên, do con bà B đã được 5 tuổi nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B được tính hưởng là 15 ngày.

+ Đối với chồng bà B: tổng số ngày nghỉ chăm sóc con là 7 ngày, trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 06 ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của chồng bà B được tính hưởng là 06 ngày.

2.3. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng nghỉ việc để chăm sóc con

Điều này khác với trường hợp hai cha, mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc và đang nghỉ việc (không luân phiên) để chăm con ốm đau. Trong trường hợp này, cha và mẹ được hưởng như nhau nếu con ốm đau vào ngày cả cha và mẹ đi nghỉ.

Ví dụ: con 5 tuổi của vợ chồng  ốm 15 ngày thì vợ chồng nghỉ 15 ngày này. Nói cách khác, trong 15 ngày nghỉ chăm sóc, cả hai đều lấy ngày được hưởng nếu con ốm đau để hưởng như nhau.

Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra ví dụ chi tiết cho trường hợp này:

Ví dụ 8: Hai vợ chồng chị T đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc con.

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị T đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của người lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook