Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước năm 2023

Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Quyết định của cơ quan BHXH ở đây là quyết định giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động trong trường hợp người lao động có hồ sơ hưởng BHXH một lần và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để giải quyết chế độ BHXH một lần.

Trong một thời hạn nhất định, tổ chức bảo hiểm xã hội phải ra quyết định điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động. Vì vậy, thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH là căn cứ xác thực nhất để tính hưởng BHXH một lần (khác với thời điểm nghỉ hưu là thời điểm người lao động có đủ các điều kiện sau đây) về tuổi đời và số năm đóng bảo hiểm xã hội)

Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.1. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các trường hợp thông thường

Người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi có yêu cầu trong 03 trường hợp:

– Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

– Ra nước ngoài để định cư (khi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, trường hợp người đang hưởng lương hưu thì được tính mức hưởng trợ cấp một lần theo công thức khác)

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.2. Quy định thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu mà ra nước ngoài

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư ở nước ngoài được thực hiện như sau:

Người lao động trong trường hợp này chỉ được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần:

(i) Trước năm 2014 (trước ngày 01/01/2014) cho 02 tháng hưởng lương hưu đầu tiên: Mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng. Tức:

Mức hưởng trợ cấp một lần trước năm 2014 = Số năm đóng bảo hiểm trước năm 2014 x (1,5 x Tháng lương hưu đang hưởng)

Trong đó: Tháng lương hưu được hưởng là số tiền lương hưu mà người lao động được hưởng tại tháng thanh lý chế độ BHXH một lần.

Ví dụ: Người lao động A tham gia BHXH được 20 năm từ năm 2000 đến hết năm 2019 tức là thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 14 năm. Lương hưu hiện hưởng của người lao động là 6.000.000 đồng. Người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần vào tháng lương thứ 4 sau khi nghỉ hưu. Có nguồn gốc từ:

Trợ cấp độc thân các năm trước 2014 (mức hưởng 2 tháng đầu) = 14 x (1,5 x 6.000.000) = 126.000.000 (đồng)

(ii) Từ năm 2014 trở đi (từ ngày 01/01/2014) cho 02 tháng hưởng lương hưu đầu tiên: Mỗi năm được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng. Tức:

Mức hưởng trợ cấp một lần cho các năm từ năm 2014 trở đi = Số năm đóng bảo hiểm từ năm 2014 x (02 x Tháng lương hưu đang hưởng)

Trong đó:

Tháng lương hưu đang hưởng là số tiền lương hưu mà người lao động được hưởng tại tháng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Ví dụ: Như ví dụ trên, người lao động A tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm từ năm 2000 đến hết năm 2019, tức khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi là 06 năm. Người lao động hưởng lương bảo hiểm xã hội một lần vào tháng lương thứ 4 sau khi nghỉ hưu. Tiền lương hưu đang hưởng của người lao động là 6.000.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng trợ cấp một lần cho các năm từ 2014 trở đi (mức trong 02 tháng đầu) = 06 x (02 x 6.000.000) = 72.000.000 (Đồng)

(iii) Từ tháng thứ 03 hưởng lương hưu trở đi: Mỗi tháng trừ đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng

Ví dụ: Trường hợp trên mức hưởng BHXH một lần 2 tháng đầu là: 126.000.000 + 72.000.000 = 198.000.000 (đồng)

Người lao động hưởng lương hưu đến tháng thứ 4 thì trừ số tiền hưởng BHXH một lần là: 198.000.000 – 2 x 0,5 x 6.000.000 = 192.000.000 (đồng)

Lưu ý: Mức đóng BHXH một lần thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời điểm tính hưởng và việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook