Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1. Trường hợp người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, hằng tháng, trợ cấp phục vụ (trường hợp chung)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng một lần. Thời hạn hưởng trợ cấp phục vụ bắt đầu từ tháng người lao động ổn định, ra viện hoặc hội đồng giám định y khoa kết thúc với điều kiện không phải điều trị nội trú.

Theo đó, để xác định thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các trường hợp này, người lao động phải có trích hồ sơ bệnh án (nếu điều trị ổn định xong), Giấy ra viện (nếu ra viện), Giấy chuyển viện (nếu chuyển viện); Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2. Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động bao gồm:

– Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp

– Bị tai nạn lao động nhiều lần

– Bị nhiều bệnh nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng được tính từ tháng người lao động điều trị xong hoặc ra viện do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần cuối hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp bệnh nhân không phải nhập viện điều trị.

Ví dụ: Người lao động đang bị hai bệnh nghề nghiệp thì thời điểm hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là khi người lao động đã điều trị xong và là người ra viện lần cuối cùng vì bệnh nghề nghiệp cuối cùng nhận được từ những công nhân bị nhiễm bệnh.

Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không xác định được thời điểm điều trị ổn định

Trong trường hợp người lao động vẫn điều trị trong viện mà không thể xác định thời điểm điều trị ổn định, hoặc không thể điều trị ổn định các chấn thương, vấn đề do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì thời điểm hưởng trợ cấp được xác định tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định Y khoa.

Suy ra để xác định thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp này, người lao động phải có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

4. Trường hợp người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do rủi ro nghề nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 50 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, trường hợp người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Suy ra đề chứng minh thời điểm hưởng trợ cấp trong trường hợp này, người lao động phải có Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Quy định trường hợp người lao động đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 50 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015, trường hợp người lao động đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động:

– Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát được điều trị ổn định

– Giám định tổng hợp lại

Trong các trường hợp này, thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định Y khoa.

Ví dụ: Người lao động giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu vào tháng 10 năm 2020 và đến tháng 5 năm 2021 người lao động bị bệnh nghề nghiệp tái phát phải giám định lại.

Cũng trong tháng đó, Hội đồng giám định y khoa quyết định mức suy giảm khả năng lao động mới của người lao động (tăng so với mức suy giảm khả năng lao động trong lần giám định đầu tiên). Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp của người lao động mới là từ tháng 5/2021.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook