Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
1. Thời điểm hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu

1.1. Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người lao động được hưởng hưu thuộc một trong 02 trường hợp sau:

– Trường hợp người lao động chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động phải đủ tuổi để hưởng lương hưu (theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động số 45/2014/QH13 ngày 20/11/2019) và tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên

– Trường hợp người lao động vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động phải thực hiện các điều kiện hưởng lương hưu của người lao động.

1.2. Thời điểm hưởng lương hưu

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời điểm hưởng lương hưu của người lao động thuộc một trong 02 trường hợp trên là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Ví dụ: Người lao động A tham gia BHXH tự nguyện, đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi (đủ 60 tuổi 30 tháng đối với nam năm 2021) và đủ 30 năm đóng BHXH. Ngày sinh của người lao động là ngày 20/8/2021, tức là thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu (vì họ đã đủ tuổi) nên thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu là ngày 01/9/2021.

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Thời điểm hưởng lương hưu trong trường hợp không xác định ngày sinh, tháng sinh của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (chỉ có năm sinh)

Trong trường hợp này, theo Điểm b Khoản 1 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là vào ngày 01/01 của năm liền kề sau năm người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Người lao động nam B không xác định được ngày sinh, tháng sinh, mà chỉ xác định được sinh năm 1962. Thì ngày 01/01/2023 được xác định là thời điểm người lao động hưởng lương hưu (do năm người lao động B đủ tuổi là năm 2022, tức 60 tuổi 06 tháng).

3. Thời điểm hưởng lương hưu trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thì thời điểm để hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng liền kề tháng dừng đóng BHXH tự nguyện và người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. có một yêu cầu. đơn xin lương hưu.

Ví dụ: Tháng 5/2018, người lao động C đến tuổi nghỉ hưu (đủ thời gian đóng BHXH) nhưng vẫn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Tháng 5/2021, người lao động C ngừng đóng BHXH tự nguyện và có đơn yêu cầu hưởng lương hưu. Ngày hưởng lương hưu của nhân viên C là ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

4. Quy định trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu không quá 10 năm đóng bảo hiểm xã hội

Đây là trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (không quá 10 năm chưa đóng bảo hiểm xã hội – 120 tháng), người lao động được lựa chọn đóng một lần cho đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu (Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Trong trường hợp này, dựa trên Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Ví dụ: Người lao động D tháng 04/2021 đủ tuổi hưởng lương hưu, nhưng còn thiếu 03 năm đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động D quyết định và đóng một lần phần còn thiếu chưa đóng bảo hiểm xã hội để đủ 20 năm vào tháng 05/2021. Thời điểm người lao động D hưởng lương hưu là ngày 01/06/2021.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook