Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2023

Căn cứ để đánh giá phân loại Thẩm phán toà án nhân dân

Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trường hợp người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

  1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần
  2. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)
  3. Thành phần hồ sơ:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

– Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

– Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

3. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

  1. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần
  2. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)
  3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội

– Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù (trong trường hợp người lao động đang chấp hành hình phạt tù)

– Đơn đề nghị hưởng lương hưu

– Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép

– Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án huỷn bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.

4. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần
  2. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần là 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu (được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội)

Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Xác định thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015:

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khoản 5 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hướng dẫn như sau:

5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, thời gian hưởng BHXH theo mức khoán được xác định là thời gian ghi trên quyết định giải quyết chế độ BHXH theo mức khoán của cơ quan BHXH.

Người lao động nộp cho tổ chức bảo hiểm xã hội hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn quy định tổ chức bảo hiểm xã hội ra quyết định đóng bảo hiểm xã hội. đối với người lao động thì thời gian ghi trong quyết định này được tính là thời gian hưởng bảo hiểm. Trường hợp không còn giấy tờ khẩn cấp thì thời điểm tính hưởng BHXH được xác định trong quyết định giải quyết BHXH của Việt Nam.

Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng căn cứ vào thời gian ghi trên quyết định này của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khoản 5 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đưa ra ví dụ cho trường hợp này:

Ví dụ 35: Ông V thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ năm 1996 đến hết năm 2014. Trên cơ sở đề nghị của ông V ngày 20/02/2016, ngày 01/3/2016 cơ quan bảo hiểm xã hội ban hành quyết định giải quyết bảo hiểm xã hội một lần đối với ông V.

Như vậy, bảo hiểm xã hội một lần của ông V được tính trên cơ sở mức lương cơ sở tại thời điểm 01/3/2016.

2. Quy định quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội

Quyết định của cơ quan BHXH ở đây là quyết định giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động.

Quyết định này nhằm xác định trách nhiệm chi trả của tổ chức bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, do đó, trong quyết định cũng phải ghi rõ đối tượng được hưởng, thời điểm đóng và xác định. mức đóng (bao gồm cả việc xác định thời điểm người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội để xác định mức đóng).

Trường hợp tổ chức bảo hiểm chưa có quyết định giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải có văn bản trả lời cho người yêu cầu và nêu rõ lý do, trường hợp này thời hạn tính hưởng bảo hiểm xã hội chưa có ý nghĩa .

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook