Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội
Người được bảo hiểm có thể được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp nhất định. Đối với mỗi phương thức đóng bảo hiểm xã hội thì tương đương với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội xác định khác nhau. Vậy thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Trong trường hợp quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động không đóng bảo hiểm xã hội thì xử lý như thế nào?

1. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chỉ những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới được đóng bảo hiểm xã hội nhà nước, vì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ phần trăm được quy định bởi pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong khi nếu không có trợ cấp xã hội của nhà nước thì người tham gia bảo hiểm xã hội phải tự mình đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội. Đây được coi là nhược điểm mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không gặp phải.

Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội

2. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 85 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời điểm đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:

– Đối với phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng: Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là mỗi tháng

– Đối với phương thức đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng một lần: Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội không quá 3 tháng cho mỗi lần đóng.

– Đối với phương thức đóng đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng một lần: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 07 tháng đầu của mỗi lần đóng.

– Đối với phương thức đóng bảo hiểm xã hội nửa năm: Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 4 tháng đầu của mỗi đợt.

– Đối với chế độ đóng bảo hiểm xã hội một lần cho nhiều năm (tối đa 5 năm) và đóng một lần cho những năm còn thiếu (khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm tham gia bảo hiểm xã hội – Số năm đóng thiếu tối đa là 10 năm): thời điểm đóng bảo hiểm xã hội là thời điểm đăng ký phương thức đóng thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng.

Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội

3. Quy định trường hợp quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội của các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 85 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong trường hợp sau khi đóng bảo hiểm xã hội, các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng thì 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng nhưng người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động được coi là tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu người lao động muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì phải:

– Đăng ký lại phương thức đóng và thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội

– Nếu người lao động có nhu cầu bồi thường số tháng chậm đóng thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên tổng số tiền trả của số tháng chậm đóng, bằng cách áp dụng lãi suất gộp bằng lãi suất bình quân đầu tư của Quỹ xã hội và Quỹ bảo hiểm.tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước năm đóng

. Tức theo công thức sau:

T3 = Mđ x (1+r)t

Trong đó:

– T3: Mức đóng bù cho số tháng chậm đóng

– Mđ: Mức đóng hằng tháng; mức đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần

– t: Số tháng chậm đóng

– r: Lãi suất đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng (%/tháng)

Điều 85 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có nêu ví dụ cho trường hợp này như sau:

Ví dụ 10: Ông C ở ví dụ 9 chuyển phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sang phương thức đóng 6 tháng một lần với mức thu nhập tháng đóng là 5.000.000 đồng/tháng, số tiền phải đóng từ: 6.600.000 đồng (5.000.000 đồng/tháng x 22% x 6 tháng). Tuy nhiên, ông C đã không đóng trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017. Tháng 6/2017, ông C đã đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để yêu cầu bồi thường 06 tháng chưa đóng (từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017).

Số tháng truy thu từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2017 là 4 tháng. Giả sử lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố năm 2016 là 0,826%. Số tiền bồi thường ông C là: 6.820.781 đồng [6.600.000 đồng x (1 + 0,00826)4 = 6.820.781 đồng].

Quả thực, vào tháng 3/2017, ông C đã liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để yêu cầu bồi thường chế độ 06 tháng chưa đóng. Số tháng truy thu từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2017 là 1 tháng. Giả sử lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố năm 2016 là 0,826%. Mức thù lao của ông C là: 6.654.516 đồng [6.600.000 đồng x (1 + 0,00826) = 6.654.516 đồng].

Như vậy, nếu người lao động đóng bù số tiền đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng chậm thì số tiền đóng bù được tính là lãi suất đóng bảo hiểm xã hội, do đó, nếu người lao động thay đổi công việc, không còn được hưởng mức thu nhập như đã đăng ký đóng bảo hiểm xã hội thì nên thực hiện điều chỉnh thông tin đóng bảo hiểm xã hội, tránh trường hợp đóng chậm và phải đóng nhiều hơn mức mà người lao động đã đăng ký.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với từng phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook