Quy định về thị trường chứng khoán năm 2023 (Phần 2)

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về thị trường chứng khoán

Quy định về thị trường chứng khoán

2. Đặc điểm thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán sở hữu một số thuộc tính nhất định đóng vai trò là chỉ số về bản chất của nó và cho phép sự khác biệt của nó với các loại thị trường khác trong một nền kinh tế tiềm năng.

Trong bối cảnh là một thị trường riêng biệt trong hệ thống thị trường rộng lớn hơn trong nền kinh tế mở, thị trường chứng khoán thể hiện các đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán giao dịch độc quyền với chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến chứng khoán. Chứng khoán, được giao dịch trên thị trường này, đại diện cho các mặt hàng chuyên biệt phản ánh trực tiếp sự chuyển động của vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.

Các chứng khoán này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển vốn nhàn rỗi từ các tổ chức tư nhân sang các thực thể cần vốn, bao gồm các tập đoàn, chính phủ và chính quyền địa phương.

Dịch vụ chứng khoán bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi các tổ chức giao dịch chứng khoán theo lệnh của khách hàng của họ, với mục đích hướng quỹ công vào các dịch vụ mong muốn. Các dịch vụ này nhấn mạnh sự cần thiết của các trung gian hoặc cơ quan quản lý thị trường để hỗ trợ các nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng khoán.

Thứ hai, thị trường chứng khoán kéo theo rủi ro đáng kể và gây ảnh hưởng sâu sắc. Mức độ rủi ro cao trong thị trường này thể hiện thông qua các yếu tố rủi ro tiềm ẩn khác nhau, bao gồm phá sản của tổ chức phát hành, lạm phát tiền tệ, giảm giá cổ phiếu và sự hiện diện của thông tin thị trường không minh bạch.

Những yếu tố này luôn tác động đến lợi ích của các nhà đầu tư chứng khoán, cũng như các tổ chức phát hành và trung gian hoạt động trong thị trường chứng khoán.

Thứ ba, thị trường chứng khoán thể hiện sự nhạy cảm cao độ đối với các biến động kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự và an ninh, cả trong nước và quốc tế.

Cuối cùng, hoạt động của thị trường chứng khoán tuân thủ một tập hợp các nguyên tắc cụ thể, chẳng hạn như các nguyên tắc minh bạch, giao dịch trung gian và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Nhìn chung, các đặc điểm được mô tả ở trên phục vụ để xác định bản chất của thị trường chứng khoán và phân biệt nó với các loại thị trường khác trong một nền kinh tế tiềm năng.

Quy định về thị trường chứng khoán

3. Phân loại thị trường chứng khoán.

Về nguyên tắc, việc phân loại thị trường chứng khoán theo các tiêu chí chính sau đó là hợp lý:

– Dựa trên bản chất của các giao dịch diễn ra trong thị trường, có thể phân chia thị trường chứng khoán thành hai phân loại: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp (còn được gọi là thị trường phát hành chứng khoán) đóng vai trò là địa điểm diễn ra các giao dịch liên quan đến việc phát hành chứng khoán. Thị trường này đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của các nhà phát hành và nhà đầu tư, được tạo điều kiện bởi một tổ chức trung gian đảm bảo phát hành chứng khoán với mục đích tạo ra hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Thị trường thứ cấp (còn được gọi là thị trường giao dịch chứng khoán) là nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến việc mua bán chứng khoán phát hành. Thị trường này có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm các nhà đầu tư và các tổ chức trung gian.

Các nỗ lực của thị trường thứ cấp tập trung vào việc trao đổi chứng khoán giữa các nhà đầu tư nhằm sửa đổi cơ cấu cổ đông hoặc thay đổi cấu trúc chủ nợ của tổ chức phát hành, mà không ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng vốn của tổ chức phát hành.

– Dựa trên tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán, việc chia thị trường chứng khoán thành hai phân loại là thị trường chứng khoán tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung là hợp lý.

Thị trường chứng khoán tập trung biểu thị một loại thị trường tiến hành mua và bán chứng khoán đủ điều kiện được niêm yết thông qua giao dịch trao đổi, được thực hiện bởi một nhà môi giới chứng khoán là thành viên giao dịch của một sàn giao dịch chứng khoán.

Điều này kết hợp các sàn giao dịch chứng khoán và trung tâm giao dịch chứng khoán. Hai loại sàn giao dịch này tham gia vào các chứng khoán đủ điều kiện được niêm yết; tuy nhiên, chất lượng của chứng khoán được niêm yết trên mỗi sàn giao dịch và các phương pháp giao dịch được sử dụng khác nhau rất nhiều.

Thị trường chứng khoán phi tập trung đề cập đến một loại thị trường nơi các giao dịch liên quan đến chứng khoán không đủ điều kiện được niêm yết thông qua mua và bán trực tiếp giữa các nhà đầu tư, với nhu cầu tối thiểu để giao dịch thông qua các nhà môi giới.

Trong thực tế, chủ sở hữu của các nhà môi giới cũng tham gia vào các hoạt động của các công ty chứng khoán, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook