Quy định về thị trường chứng khoán năm 2023 (Phần 1)

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về thị trường chứng khoán

Quy định về thị trường chứng khoán
Ở Việt Nam hiện nay cụm từ “thị trường chứng khoán” đang được sử dụng phổ biến, tuy nhiên Pháp luật chứng khoán chưa có quy định cụ thể về khái niệm thị trường chứng khoán. Từ hoạt động đầu tư chứng khoán thì thị trường chứng khoán có thể được hiểu như sau:

Quy định về thị trường chứng khoán

1. Khái niệm về thị trường chứng khoán

Theo cách giải thích thông thường, thị trường chứng khoán đóng vai trò là địa điểm phát hành và mua lại chứng khoán đã phát hành.

Tương tự như bất kỳ thị trường nào khác, thị trường chứng khoán bao gồm một tập hợp các yếu tố toàn diện, bao gồm chủ đề tham gia giao dịch thị trường, đối tượng hàng hóa được giao dịch, các loại giao dịch được thực hiện, các cơ quan quản lý và giám sát, các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động thị trường và ảnh hưởng của các quy tắc thị trường.

Trong thị trường chứng khoán, các nguồn vốn dài hạn lưu thông giữa các thực thể thông qua hai giai đoạn riêng biệt, diễn ra ở hai phần khác nhau của thị trường chứng khoán:

Trong giai đoạn ban đầu, nhà đầu tư chuyển quyền sở hữu vốn của mình cho tổ chức phát hành chứng khoán thông qua cơ chế góp vốn hoặc cho vay, để có được quyền sở hữu chứng khoán có giá trị do tổ chức phát hành chuyển nhượng – gọi là chứng khoán (như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ…). Hoạt động này xảy ra trong thị trường chứng khoán chính, còn được gọi là thị trường cấp 1 hoặc thị trường phát hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, các nhà đầu tư (nắm giữ chứng khoán) chuyển quyền sở hữu các chứng khoán này cho một nhà đầu tư khác thông qua mua bán hoặc quyên góp, được tạo điều kiện thuận lợi bởi một công cụ pháp lý như hợp đồng mua bán chứng khoán hoặc hợp đồng tặng chứng khoán. Việc tặng chứng khoán tuân thủ nguyên tắc của giao dịch nhất định trong luật dân sự.

Liên quan đến việc mua bán chứng khoán giữa các nhà đầu tư, giao dịch này thường được tạo điều kiện bởi một tổ chức trung gian trong thị trường chứng khoán. Việc mua lại và bán lại chứng khoán đã phát hành diễn ra trong thị trường thứ cấp, còn được gọi là thị trường cấp hai hoặc thị trường giao dịch chứng khoán.

Thị trường chứng khoán, trong bối cảnh của nền kinh tế hiện đại, được coi là đấu trường nơi diễn ra các hoạt động giao dịch chứng khoán trung và dài hạn.

Các giao dịch này diễn ra trong thị trường sơ cấp khi người mua ban đầu mua chứng khoán từ các tổ chức phát hành và trong thị trường thứ cấp khi có một lần mua và bán lại chứng khoán đã phát hành trước đó trên thị trường sơ cấp.

Do đó, từ góc độ chính thức, thị trường chứng khoán chỉ đóng vai trò là địa điểm trao đổi, mua bán và chuyển nhượng chứng khoán, do đó làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán.

Quy định về thị trường chứng khoán

2. Đặc điểm thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán sở hữu một số thuộc tính nhất định đóng vai trò là chỉ số về bản chất của nó và cho phép sự khác biệt của nó với các loại thị trường khác trong một nền kinh tế tiềm năng.

Trong bối cảnh là một thị trường riêng biệt trong hệ thống thị trường rộng lớn hơn trong nền kinh tế mở, thị trường chứng khoán thể hiện các đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, thị trường chứng khoán giao dịch độc quyền với chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến chứng khoán. Chứng khoán, được giao dịch trên thị trường này, đại diện cho các mặt hàng chuyên biệt phản ánh trực tiếp sự chuyển động của vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.

Các chứng khoán này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển vốn nhàn rỗi từ các tổ chức tư nhân sang các thực thể cần vốn, bao gồm các tập đoàn, chính phủ và chính quyền địa phương.

Dịch vụ chứng khoán bao gồm các hoạt động được thực hiện bởi các tổ chức giao dịch chứng khoán theo lệnh của khách hàng của họ, với mục đích hướng quỹ công vào các dịch vụ mong muốn. Các dịch vụ này nhấn mạnh sự cần thiết của các trung gian hoặc cơ quan quản lý thị trường để hỗ trợ các nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thị trường chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook