Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Quy định về quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình năm 2023

Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Quyền thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ vào quy định tại Điều 11 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ:

– Chủ thể được thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Thời gian thực hiện thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm: Ít nhất sau khi thực hiện phương thức đóng đã lựa chọn trước đó.

Ví dụ: Người lao động A đăng ký phương thức đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng một lần. Khi thay đổi phương thức đóng, người lao động A phải hoàn thành việc đóng bảo hiểm xã hội trong 3 tháng đầu và không được chuyển đổi chế độ đóng trong 03 tháng đóng.

Điều 10 Thông tư số 01/2016/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 2 năm 2016 cũng đưa ra ví dụ về thời điểm thay đổi phương thức đóng và mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động: được mô tả.

Ví dụ: Ông T tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 8 năm 2016, đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội theo phương thức đóng theo quý, có thu nhập tháng được lựa chọn là 4.500.000 đồng/tháng. Thứ hai, ông T muốn thay đổi phương thức đóng 6 tháng một lần và thay đổi mức thu nhập cơ sở đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng lên 5.000.000 đồng/tháng. Những thay đổi trên dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm 2016.

Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Trường hợp đặc biệt

2.1. Thay đổi phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện để lựa chọn đóng phần thiếu để hưởng lương hưu

Nếu người lao động được bảo hiểm xã hội chọn một trong các phương thức đóng và được hưởng một lần cho những năm còn thiếu (đủ tuổi và dưới 10 năm đóng bảo hiểm xã hội), người lao động có thể chọn thanh toán bảo hiểm xã hội. Bạn trả phí bảo hiểm một lần. Bằng cách chọn thanh toán một lần cho những năm còn thiếu, bạn sẽ nhận được niên kim ngay khi yêu cầu mà không cần phải đợi phương thức thanh toán đã chọn trước đó. Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 595/QD-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 bao gồm các ví dụ sau:

Ví dụ: Ông C tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 8 năm 2016 và đăng ký với Cơ quan bảo hiểm xã hội là phương thức đóng 3 tháng một lần. Vì vậy C muốn thay đổi phương thức thanh toán 6 tháng một lần. Những thay đổi trên dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, ông C đã bước sang tuổi 60 vào tháng 1/2017 và đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Sau đó, đến tháng 1/2017, ông C quyết định chi trả một lần cho phần thiếu hụt trong khoản thu lương hưu.

Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.2. Quy định thay đổi mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện để lựa chọn đóng phần thiếu để hưởng lương hưu

Tương tự như trường hợp trên, theo Tiết 7.2 Khoản 7 Điều 10 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo một lần cho những năm còn thiếu (đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội – tối đa 10 năm còn thiếu)

Thì được lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay khi đủ điều kiện mà không phải chờ thực hiện xong mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã chọn trước đó.

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có quy định ví dụ sau:

Ví dụ: Ông C nêu ở ví dụ 3 tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 8 năm 2016 và đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội đóng 3 tháng một lần, mức thu nhập tháng được chọn là 4 500.000 đồng/tháng. Sau đó ông C muốn thay đổi phương thức đóng sang 6 tháng một lần và thay đổi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thành 5.000.000 đồng/tháng.

Việc thay đổi trên sẽ được thực hiện kể từ tháng 11/2016. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, ông C đã 60 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm nên ông C được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu và điều chỉnh. thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. .vào tháng 1 năm 2017 để nhận lương hưu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook