Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm năm 2023

Quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2023

Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm

Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm

Theo Điều 7 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, có 03 nhóm chủ thể có thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm, bao gồm:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về việc làm

Các văn bản pháp luật việc làm điển hình bao gồm:

– Các văn bản pháp luật được Quốc hội ban hành (ví dụ: Luật Lao động số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

– Các văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành (ví dụ Nghị định số 23/2021/ND-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Lao động về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

– Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ngang bộ, cơ quan ngang bộ ban hành (ví dụ: Thông tư hướng dẫn xây dựng, đánh giá và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc làm.

Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm

2. Chính phủ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Chính phủ cung cấp sự quản lý quốc gia thống nhất về việc làm trên toàn quốc (toàn quốc). Như vậy, Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc quản lý việc làm ở Việt Nam và cũng là cơ quan cấp cao nhất thực hiện hoạt động này. Chính phủ không trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước với từng thực thể trên lãnh thổ Việt Nam mà thông qua các cơ quan cấp dưới (do đó được coi là thống nhất quản lý).

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan ngang bộ khác

Đây là các cơ quan Nhà nước trực thuộc Chính phủ, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo chung của Chính phủ.

3.1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về việc làm.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là bộ trực tiếp quản lý vấn đề việc làm của quốc gia, ủy thác cho cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động, công việc của nhà nước về vấn đề việc làm, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về lao động. Chính phủ quản lý nhà nước về việc làm của cấp dưới và các bộ.

3.2. Các bộ, cơ quan ngang bộ khác

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, bộ, cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý Nhà nước về việc làm.

Ví dụ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng quy định về việc làm cho người lao động thuộc ngành nghề mà bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm

4. Quy định Ủy ban nhân dân các cấp

Theo Điều 7 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý Nhà nước về việc làm tại địa phương.

Ví dụ: Cơ quan chuyên môn về việc làm của Ủy ban nhân dân tỉnh là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm dưới sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sự vụ. Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (và báo cáo kết quả thực hiện đối với 2 đơn vị này).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền quản lý Nhà nước về việc làm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook