Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP năm 2023 (Phần 3)

Bản án hình sự sai chính tả có được sửa chữa không?

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vi phạm hành chính là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Quản lý nhà nước nhưng không cấu thành tội phạm và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xác định đó là hành vi vi phạm theo quy định của Luật xử phạt hành chính quy định, người có thẩm quyền xử phạt sẽ lập biên bản vi phạm hành chính là văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một hành vi, hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong phạm vi quy định. về thời gian, vi phạm hành chính xảy ra về thời gian, địa điểm, đối tượng, trình tự, nội dung và kết quả chung cuộc.

Thẩm quyền là quyền chính thức được xem xét trong việc kết luận, quyết định và quyết định một vấn đề. Quyền hạn gắn liền với các quyền, nhiệm vụ mà pháp luật quy định để cơ quan nhà nước, người giữ chức vụ quản lý, điều hành trong cơ quan đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân được xác định theo lĩnh vực, ngành, địa bàn hành chính và cấp hành chính. Ở mỗi ngành, thẩm quyền được phân định theo chức năng, nhiệm vụ của ngành như quyền xét xử của Tòa án nhân dân.

Tuy nhiên, một loại công việc có thể thuộc thẩm quyền của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, cấp khác nhau. Đối với trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo thì thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện như sau.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 70 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Từ Điều 64 đến Điều 70 là những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền xử phạt tại Nghị định 38/2021/ND-CP, bao gồm:

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển

Cảnh sát biển là lực lượng quân sự chuyên trách trực thuộc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. một bữa tiệc. thành viên về vùng biển và thềm lục địa của mình.

Trong khi Bộ đội Biên phòng Việt Nam là lực lượng chủ chốt bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới đất liền thì Bộ đội Biên phòng Việt Nam quản lý khu vực biên giới ven biển và hải đảo.

Có thể nói, đây là một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong chiến lược quốc gia, một phần chủ quyền của đất nước, là lĩnh vực nhạy cảm không thể bỏ qua. Vi phạm trong lĩnh vực này chủ yếu liên quan đến nước ngoài nên Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt, bao gồm:

 • Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ
 • Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển
 • Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển
 • Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
 • Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
 • Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
 • Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

Thẩm quyền xử phạt của cơ quan hải quan nếu khai sai dẫn đến không có tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; không nộp thuế; Ngân hàng thương mại vi phạm do không thực hiện trách nhiệm chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước đối với số tiền thuế người nộp thuế nợ theo yêu cầu của cơ quan.

Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với các hành vi vi phạm hành chính khác, cơ quan hải quan có trách nhiệm xử phạt là:

Hải quan là ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tổ chức thực hiện pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề xuất chính sách, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm khu vực biên giới đất liền, ga đường sắt quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, sân bay dân dụng quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan.

Ngoài các cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu ưu đãi hải quan, bưu điện, địa điểm kiểm tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào lãnh thổ và biển để thực hiện quyền chủ quyền Việt Nam, trụ sở chính trong thời gian kiểm tra sau thông quan và các lĩnh vực hoạt động hải quan khác theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực hoạt động hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận tải.

Như vậy, trong các lĩnh vực quảng cáo, văn hóa…, việc xuất nhập khẩu hàng hóa có thể diễn ra và tình trạng buôn lậu cũng diễn ra phổ biến. Vì vậy, phải có cơ quan quản lý việc này và những người có liên quan bao gồm:

 • Công chức Hải quan đang thi hành công vụ
 • Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan
 • Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan
 • Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

7. Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Quản lý thị trường thường là lực lượng chuyên trách của nhà nước có chức năng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn bán hàng lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cấp trung ương: Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cục Quản lý thị trường

Tại huyện: Đội Quản lý thị trường.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo bao gồm:

 • Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ
 • Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường
 • Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường
 • Như vậy, việc quy định thẩm quyền lập biên bản trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được xây dựng trên cơ sở của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản chuyên ngành quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm cụ của các đối tượng được nói đến ở trên. Ngoài ra, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP còn được xác định như sau:
 • Công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
 • Chỉ huy tàu bay, trưởng tàu, thuyền trưởng đang thi hành nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao thuộc lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển và phương tiện thủy nội địa.

Thẩm quyền sẽ được xác định dựa trên mức phạt tiền và các biện pháp áp dụng. Vì trong cùng một miền sẽ có nhiều chủ thể được trao quyền, phân quyền từ trên xuống dưới. Người có thẩm quyền cao hơn có thể khởi tố vụ án vi phạm hành chính đối với hành vi nghiêm trọng hơn và ngược lại.

Vì vậy, khi đăng ký xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/ND-CP, bạn phải lưu ý đến hành vi vi phạm, số tiền và biện pháp được ủy quyền áp dụng để tránh trường hợp vi phạm. sao chép vi phạm mà không có sự cho phép thích hợp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook