Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP năm 2023 (Phần 2)

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ phải có các nội dung chủ yếu nào?

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vi phạm hành chính là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Quản lý nhà nước nhưng không cấu thành tội phạm và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi xác định đó là hành vi vi phạm theo quy định của Luật xử phạt hành chính quy định, người có thẩm quyền xử phạt sẽ lập biên bản vi phạm hành chính là văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một hành vi, hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong phạm vi quy định. về thời gian, vi phạm hành chính xảy ra về thời gian, địa điểm, đối tượng, trình tự, nội dung và kết quả chung cuộc.

Thẩm quyền là quyền chính thức được xem xét trong việc kết luận, quyết định và quyết định một vấn đề. Quyền hạn gắn liền với các quyền, nhiệm vụ mà pháp luật quy định để cơ quan nhà nước, người giữ chức vụ quản lý, điều hành trong cơ quan đó thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thẩm quyền của mỗi cơ quan, cá nhân được xác định theo lĩnh vực, ngành, địa bàn hành chính và cấp hành chính. Ở mỗi ngành, thẩm quyền được phân định theo chức năng, nhiệm vụ của ngành như quyền xét xử của Tòa án nhân dân.

Tuy nhiên, một loại công việc có thể thuộc thẩm quyền của một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, cấp khác nhau. Đối với trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo thì thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện như sau.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 70 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Từ Điều 64 đến Điều 70 là những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền xử phạt tại Nghị định 38/2021/ND-CP, bao gồm:

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng Công an Việt Nam, là lực lượng trung tâm và lực lượng xung đột. trật tự xã hội và an ninh nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chức năng của Công an nhân dân là tham mưu cho Đảng và Nhà nước bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện thống nhất quản lý bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những hoạt động nhằm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì tính chất nghiêm trọng của hoạt động này chưa đến mức trách nhiệm hình sự nên Công an nhân dân là lực lượng có thẩm quyền trong hoạt động này.

 • Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân bao gồm:
 • Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ
 • Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng
 • Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ
 • Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
 • Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ,
 • Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,
 • Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường,
 • Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng
 • Giám đốc Công an cấp tỉnh
 • Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu,
 • Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,
 • Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Tư lệnh Cảnh sát cơ động
 • Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

4. Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

Bộ đội Biên phòng Việt Nam là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng chuyên quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, trên đảo, trên vùng biển và tại các cửa khẩu. phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định pháp luật và là thành viên của lực lượng tại khu vực phòng thủ các tỉnh, huyện biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, lực lượng liên quan trên địa bàn và chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy định, luật biên giới; phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm, phá hoại của các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới;

Thực hiện nhiệm vụ ngoại giao quốc phòng biên giới, quan hệ với các cơ quan liên quan của các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề quan hệ biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần tạo môi trường ổn định, phát triển có hiệu quả và phục vụ chính sách mở rộng hợp tác quốc tế.

Vi phạm hành chính cũng có thể là hành vi được thực hiện ở bất kỳ vùng nào của đất nước, đặc biệt là ở những khu vực cụ thể có nhiều khả năng xảy ra vi phạm. Vì vậy, để bảo đảm an ninh khu vực biên giới quốc gia và thiết lập quan hệ, trật tự biên giới, Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính như sau:

 • Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ
 • Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ
 • Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
 • Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng
 • Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng
 • Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook