Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo năm 2023 (Phần 1)

Bản án hình sự sai chính tả có được sửa chữa không?

Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
Thanh tra là một khâu không thể thiếu trong quản lý nhà nước, là khâu cuối cùng của chu trình quản lý, với vai trò kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước.

Thông qua công tác thanh tra, đưa ra các kiến ​​nghị nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, đề xuất các biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, sửa đổi cơ chế, chính sách để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn.

Vì vậy, trong hoạt động quản lý nhà nước phải có thanh tra, thanh tra phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Ở đâu có quản lý nhà nước thì phải có thanh tra. Quản lý nhà nước mà không có thanh tra sẽ dẫn đến quan liêu, xa rời thực tế.

Để thực hiện đổi mới kinh tế và cải cách hành chính quốc gia, vai trò của thanh tra ngày càng cần thiết và quan trọng trong quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lĩnh vực văn hóa, quảng cáo là một trong những hoạt động diễn ra hàng ngày trong cuộc sống và được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để tránh vi phạm ngày càng nghiêm trọng, việc thanh tra được thực hiện theo thẩm quyền quy định như sau:

Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

1. Thẩm quyền trong xử phạt cảnh cáo

Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai trước pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tội nhẹ, khiêm tốn. Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi. Cảnh báo được quyết định bằng văn bản.

Những người sau đây về thanh tra có thẩm quyền trong xử phạt cảnh cáo:

– Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ

– Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

– Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh Thanh tra Cục Hàng không, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực

– Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ

Do tính chất của hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức nhẹ nhàng, không có tính răn đe lớn đối với người phạm tội và là hành vi ít có tác động trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.

Hầu hết người đứng đầu cơ quan thanh tra nói trên đều đã nhận được cảnh báo. Định nghĩa của quy định này phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 158/2013/ND-CP được quy định trước đây.

Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

2. Quy định thẩm quyền trong xử phạt tiền

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra một số tiền đáng kể để nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm của mình. Với mỗi lĩnh vực cụ thể lại có mức phạt tối đa khác nhau. Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Như vậy, việc xác định thẩm quyền của cơ quan thanh tra căn cứ vào mức phạt tiền tối đa mà người đó có thể bị phạt. Với mỗi hành vi vi phạm sẽ có mức phạt cụ thể. Căn cứ vào số tiền này sẽ xác định được ai có thẩm quyền xử phạt dựa trên các yếu tố sau:

– Thanh tra viên và người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi đang thi hành công vụ: phạt đến 500.000 đồng

– Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp: Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

– Chánh Thanh tra cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải, Chánh Thanh tra Cục Hàng không, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế,

Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực: Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

– Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản,

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Ví dụ: A là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, bao gồm: không đeo bảng tên do người sử dụng lao động cấp quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 38/2021/ND- CP, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

=> Trong trường hợp này, Thanh tra viên là người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đương nhiệm có quyền xử phạt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook