Quy định về thẩm quyền của Quản lý thị trường trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo năm 2023 (Phần 1)

Bản án hình sự sai chính tả có được sửa chữa không?

Quy định về thẩm quyền của Quản lý thị trường trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Khi xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của bộ đội biên phòng, có thể thấy quy định trên đã phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đảm bảo hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục đối với từng cơ quan hành chính. sự vi phạm; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể đối với từng chức vụ và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước
Quản lý thị trường thường là lực lượng chuyên trách của nhà nước có chức năng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn bán hàng lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quản lý thị trường là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước, trong đó lực lượng quản lý thị trường là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống tổ chức nhà nước, là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước xây dựng và bảo vệ nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua vai trò thanh tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ngăn chặn, góp phần hạn chế những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Như vậy, quy định của cơ quan quản lý thị trường trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo được xây dựng trên cơ sở pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản chuyên ngành quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các đối tượng nêu trên. Trường hợp vi phạm lĩnh vực này, Điều 70 Nghị định 38/2021/ND-CP quy định như sau:

Khi xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của bộ đội biên phòng, có thể thấy quy định trên đã phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đảm bảo hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục đối với từng cơ quan hành chính. sự vi phạm; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể đối với từng chức vụ và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước

1. Thẩm quyền trong xử phạt cảnh cáo

Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai trước pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tội nhẹ, khiêm tốn. Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi. Cảnh báo được quyết định bằng văn bản.

Những người sau đây về Quản lý thị trường có thẩm quyền trong xử phạt cảnh cáo:

  • Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ
  • Đội trưởng Đội Quản lý thị trường
  • Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường
  • Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường

Xuất phát từ bản chất của hình phạt cảnh cáo là hình thức răn đe nhẹ đối với người phạm tội và là hành vi ít tác động đến đời sống xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo. Hầu hết các vị trí Quản lý thị trường nêu trên đều bị cảnh cáo. Định nghĩa của quy định này phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 158/2013/ND-CP được quy định trước đây.

Khi xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của bộ đội biên phòng, có thể thấy quy định trên đã phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và đảm bảo hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục đối với từng cơ quan hành chính. sự vi phạm; Thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể đối với từng chức vụ và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước

2. Quy định thẩm quyền trong xử phạt tiền

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra một số tiền đáng kể để nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm của mình. Với mỗi lĩnh vực cụ thể lại có mức phạt tối đa khác nhau. Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Như vậy, việc xác định thẩm quyền của người quản lý thị trường căn cứ vào mức phạt tiền tối đa mà người này có thể được áp dụng. Với mỗi hành vi vi phạm sẽ có mức phạt cụ thể. Căn cứ vào số tiền này sẽ xác định được ai có thẩm quyền xử phạt dựa trên các yếu tố sau:

  • Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ: Phạt tiền đến 500.000 đồng;
  • Đội trưởng Đội Quản lý thị trường: Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
  • Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường: Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
  • Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường: Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

Ví dụ: A là cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, cụ thể: quảng cáo sữa, thực phẩm bổ sung cho trẻ em có nội dung không phù hợp với nội dung quảng cáo của Giấy tiếp nhận bản sao; quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 38/2021/ND-CP, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

=> Trong trường hợp này, đội trưởng đội quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm quyền của Quản lý thị trường trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook