Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường năm 2023 (Phần 2)

Khi nào việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt bị bãi bỏ?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Về quản lý thị trường, nội dung này được quy định tại khoản 6 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành vi cụ thể dưới đây:

2. Quy định Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Điều 7: Vi phạm quy định về phát hành phim

– Khoản 4 và khoản 5 Điều 9:

 • Nhân bản phim chưa được phép phổ biến.
 • Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến;
 • Tàng trữ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.

– Điều 13: Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

– Khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 15:

 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm cho người dưới 18 tuổi;
 • Hoạt động dịch vụ karaoke ngoài khung giờ từ 8 đến 24 giờ trong ngày;
 • Sửa chữa, tẩy xóa, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, hộp đêm.
 • Cung cấp dịch vụ karaoke, disco không đảm bảo diện tích bề mặt theo quy định;
 • Đặt chốt cửa bên trong phòng karaoke, vũ trường;
 • Đặt thiết bị báo động, trừ thiết bị báo cháy, tại các địa điểm kinh doanh karaoke và disco;
 • Không đảm bảo hình ảnh phù hợp với lời bài hát hiển thị trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) hoặc phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trong phòng karaoke;
 • Không sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong trường hợp thay đổi số phòng, thay đổi chủ sở hữu;
 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm từ 02:00 đến 08:00 hàng ngày;
 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm trong phạm vi 200m đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa. • Cung cấp dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh karaoke của tổ chức, cá nhân khác vào mục đích thương mại;
 • Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke vào mục đích thương mại. • Cung cấp dịch vụ hộp đêm không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm để kinh doanh.
 • bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm hoặc đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.
 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm trong phạm vi 200m đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa.
 • Cung cấp dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh karaoke của tổ chức, cá nhân khác vào mục đích thương mại;
 • Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke vào mục đích thương mại. • Cung cấp dịch vụ hộp đêm không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;
 • Cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm vào mục đích thương mại.
 • Bán hoặc phân phối tranh, ảnh và các sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm hoặc đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

– Khoản 2 Điều 16: Bán hoặc phát tán tranh, ảnh, sản phẩm văn hóa khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy.

– Điểm c khoản 6 Điều 18: Mua, bán, sử dụng, phân phối tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy.

– Điểm đ khoản 7 Điều 20: Mua, bán, trao đổi, vận chuyển trái phép trên lãnh thổ Việt Nam di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp

– Khoản 5 Điều 21:

 • Kinh doanh giám định cổ vật mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định;
 • Cho cơ sở kinh doanh khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật;
 • Sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật của cơ sở khác.

– Điều 31: Vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 34:

 • Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột biển báo, cây xanh ở nơi công cộng, trừ trường hợp quy định tại điểm d Điều 3, điểm b Điều 5 và điểm b Điều 8 Điều 12 Nghị định số 100/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này;
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân quảng cáo hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.
 • Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài;
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

– Điều 48: Vi phạm quy định về biển hiệu

– Mục 4 Chương III Nghị định 38/2021/NĐ-CP: Hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook