Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường năm 2023 (Phần 1)

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Về quản lý thị trường, nội dung này được quy định tại khoản 6 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành vi cụ thể dưới đây:

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Điều 7: Vi phạm quy định về phát hành phim

– Khoản 4 Điều 9: Nhân bản phim chưa được phép phổ biến.

– Khoản 1 Điều 13:

 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

– Khoản 5, khoản 6, điểm a và điểm b khoản 7 Điều 15:

 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm cho người dưới 18 tuổi;
 • Hoạt động dịch vụ karaoke ngoài khung giờ từ 8 đến 24 giờ trong ngày;
 • Sửa chữa, tẩy xóa, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, hộp đêm.
 • Cung cấp dịch vụ karaoke, disco không đảm bảo diện tích bề mặt theo quy định;
 • Đặt chốt cửa bên trong phòng karaoke, vũ trường;
 • Đặt các thiết bị báo động, ngoại trừ thiết bị báo cháy, tại các địa điểm kinh doanh karaoke và disco;
 • Không đảm bảo hình ảnh phù hợp với lời bài hát hiển thị trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) hoặc phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trong phòng karaoke;
 • Không sửa đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong trường hợp thay đổi số phòng, thay đổi chủ sở hữu;
 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm từ 02:00 đến 08:00 hàng ngày;
 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm trong phạm vi 200m đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa.
 • Cung cấp dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh karaoke của tổ chức, cá nhân khác vào mục đích thương mại;

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

– Khoản 2 Điều 16: Bán hoặc phổ biến tranh, ảnh, văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội dung đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 31:

 • Bán lẻ trò chơi điện tử không kết nối Internet trong phạm vi 200m tính từ trường tiểu học, THCS, THPT.
 • Các công ty trò chơi điện tử không kết nối Internet ngoài 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.
 • Không có tem, nhãn kiểm soát, lưu hành do cơ quan nhà nước có liên quan dán đối với các máy trò chơi điện tử không kết nối Internet theo quy định.
 • Tổ chức các trò chơi điện tử không kết nối Internet có nội dung khiêu dâm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 34 (trừ trường hợp quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng):

 • Treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cột điện, cột báo hiệu đường bộ và cây xanh ở nơi công cộng
 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội.
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân quảng cáo hoặc nhận quảng cáo trái với ý muốn của họ.

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài;
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ. Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

– Điều 48: Vi phạm quy định về biển hiệu

– Điều 49: Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (trừ trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng):

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 50:

 • Vi phạm quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
 • Viết không đúng quy định hoặc đọc không rõ tên thuốc, tên hoạt chất, ngoại trừ thuốc đông y, thuốc cổ truyền, chống chỉ định, khuyến cáo chuyên đề đặc biệt và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng”. “sử dụng” để quảng cáo thuốc. trên báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử;
 • Không hiển thị đầy đủ tên thuốc; tên hoạt chất, trừ cây thuốc và thuốc cổ truyền; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng” khi quảng cáo thuốc trên tài liệu quảng cáo ngoài trời.
 • Quảng cáo thuốc không có bất kỳ nội dung nào theo quy định.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 51:

 • Quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận chấp nhận nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt quảng cáo.
 • Không đọc rõ một trong các thông tin sau: tên mỹ phẩm, tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo video.
 • Quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm có tác dụng không tương ứng với đặc tính đã công bố của sản phẩm mỹ phẩm;
 • Quảng cáo mỹ phẩm chưa nhận được số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc chưa nhận được số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hạn;
 • Quảng cáo mỹ phẩm không được có các nội dung sau: tên mỹ phẩm; Đặc tính, công dụng cơ bản của mỹ phẩm, trừ trường hợp đặc tính, công dụng được ghi trên tên sản phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; cảnh báo quy định.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 52 (trừ trường hợp quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng):

 • Không viết đúng và đọc hoặc đọc không rõ nội dung tuyên bố “Thực phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc” khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo in, báo nói, hình ảnh hoặc điện tử.
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không đáp ứng một trong các văn bản quy định;
 • Quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm không được chứa các nội dung sau: tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ của thực phẩm chức năng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Quảng cáo trên thiết bị điện tử ở nơi công cộng; Phân phối, trưng bày tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm sản phẩm in ấn, ghi âm, ghi hình và thiết bị lưu trữ chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm không phù hợp với việc công bố hợp quy hoặc hồ sơ Đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký để xác nhận nội dung quảng cáo.
 • Tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán hoặc thuyết trình các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 53:

 • Quảng cáo hóa chất, thuốc diệt côn trùng, kháng khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nội dung không đúng với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Quảng cáo các sản phẩm hóa chất, diệt côn trùng, kháng khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp.
 • Quảng cáo hóa chất, thuốc diệt côn trùng, kháng khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không có nội dung quy định.

– Điều 54: Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 55:

 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ có nội dung không phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo.
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ mà thiếu một trong các nội dung quy định

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 57:

 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không tuân theo giấy phép kiểm dịch thực vật.
 • Quảng cáo thuốc trừ sâu không có trong danh mục thuốc trừ sâu được phép sử dụng tại Việt Nam:
 • Quảng cáo thuốc trừ sâu và sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không được chứa các nội dung sau: tên sản phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Đặc điểm, tác dụng và những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng và bảo quản.

– Khoản 1 Điều 58: Quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 59:

 • Quảng cáo phân bón không đúng với nội dung ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.
 • Quảng cáo phân bón mà thiếu một trong các nội dung quy định

– Điều 60, 61 và 62:

 • Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook