Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân năm 2023 (Phần 1)

Khi nào việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt bị bãi bỏ?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân
1. Quy định thẩm định thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 6:

 • Khai man trong hồ sơ xin cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
 • Sửa chữa, xóa bỏ, bổ sung sửa đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;
 • Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác, theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của người đó nhưng không cần sự đồng ý của họ.
 • Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng tuyển chọn dự án sản xuất phim; Không tổ chức đấu thầu sản xuất phim bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;

– Điều 7: Vi phạm quy định về phát hành phim

– Khoản 1, khoản 2 và các điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8:

Tất cả các hành vi vi phạm quy định về phổ biến phim loại trừ:

 • Phát sóng các bộ phim chưa được cấp phép phát sóng.
 • Phát sóng phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, cấm phát hành hoặc phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực
 • Chiếu phim phải có cảnh báo không có cảnh báo;
 • Phát sóng phim ngoài khuôn khổ quy định trong giấy phép phát sóng rạp chiếu phim hoặc quyết định phát sóng;
 • Phổ biến phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy, cấm phân phối hoặc có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có nội dung kích động bạo lực trên truyền hình, dưới hình thức điện tử , trên mạng và môi trường kỹ thuật số.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 9:

 • Tất cả các hành vi vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim trừ:
 • Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến;
 • Tàng trữ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.

– Điều 10: Vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11:

 • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • Thông báo không đúng quy định cho cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • Thông tin không đúng với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí và tại các nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật một cảnh.
 • Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;
 • Xóa, sửa chữa hoặc bổ sung thay đổi nội dung văn bản cho phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật;
 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật dành cho các cơ sở du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí, nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật.
 • Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật sau khi đã bị thu hồi hoặc quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật.
 • Sử dụng nghệ sĩ trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ biểu diễn để biểu diễn nghệ thuật.

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12:

 • Khai man hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu;
 • Khai man trong việc yêu cầu cấp giấy tờ chứng thực việc tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài;
 • Báo cáo không đúng với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của cuộc thi người đẹp và người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu không đúng nội dung trong văn bản phê duyệt;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về thi hoa hậu, người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Không thu hồi danh hiệu đã trao cho người đoạt giải người đẹp, người mẫu khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu theo quy định;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi người đẹp, người mẫu sau khi bị thu hồi hoặc sau khi có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội;
 • Sử dụng danh hiệu của người đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở nước ngoài chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Tham gia các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu ở nước ngoài mà không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khoản 1 Điều 13:

 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

– Điều 14: Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

– Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15

Tất cả vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, trừ:

 • Cung cấp dịch vụ hộp đêm không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ hộp đêm để kinh doanh

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook