Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan năm 2023

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan
Đánh giá bao gồm việc xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nhất định. Đồng thời, thẩm quyền được hiểu là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ hành động, quyết định của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống bộ máy nhà nước do pháp luật quy định.

Như vậy, thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Hải quan là ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tổ chức thực hiện pháp luật thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề xuất chính sách, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc đánh giá năng lực được quy định tại Khoản 5 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành vi được liệt kê cụ thể dưới đây:

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan

1. Chi cục trưởng, Đổi trưởng, Hải đổi trưởng

– Cụ thể hơn là Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Trưởng phòng Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát Tổng cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống vi rút lậu, Thuyền trưởng của Đội Thủ tục hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát hàng hải và Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan

Mức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại

– Điểm b khoản 3 Điều 18: Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh bị cấm phân phối

– Điểm b khoản 3 Điều 19: Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm không đúng nội dung ghi trong giấy phép

2. Cục trưởng cơ quan hải quan

– Cụ thể là cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  • Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 18:

  • Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến
  • Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 19: Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan

3. Quy định tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Được xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 18:

  • Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ biến
  • Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 19:

  • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm không đúng, nội dung ghi trong giấy phép
  • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định

– Điểm đ Khoản 7 Điều 20: Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.

Địa bàn hoạt động hải quan bao gồm khu vực biên giới đất liền, ga đường sắt quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, sân bay dân dụng quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan.

Ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu ưu đãi hải quan, bưu điện, địa điểm kiểm tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào lãnh thổ và biển để thực hiện quyền chủ quyền Việt Nam,

trụ sở trong thời gian bưu chính – Kiểm tra thông quan và các lĩnh vực hoạt động hải quan khác theo quy định của pháp luật đối với từng hành vi xử phạt, thẩm quyền đánh giá tại các nội dung trên đều căn cứ vào thẩm quyền xử phạt chính tại Điều 69 Nghị định 38/2021/ND-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/ND-CP

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook