Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng năm 2023

Toà án nào có thẩm quyền xử lý các vụ việc phá sản có tính chất phức tạp?

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng
Thẩm định thẩm quyền là quyền xem xét, đánh giá và xây dựng kết luận pháp lý bằng văn bản về cơ quan, cá nhân, tổ chức được nhà nước ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa, quảng cáo. Đối với Bộ đội biên phòng, việc này được quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP với các hành động cụ thể như sau:

1. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng

Xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại

– Khoản 1 Điều 20: Viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

– Khoản 1 Điều 31: Kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét.

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài;
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

– Điều 43: Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

2. Quy định chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

– Điểm c và điểm d khoản 2 Điều 11:

 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ và nhà hàng không bán vé biểu diễn nghệ thuật.

– Điểm b khoản 2 Điều 12:

 • Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

– Điều 13: Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

– Điểm c khoản 5, điểm e khoản 6 Điều 15:

 • Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
 • Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng thời gian từ 02 giờ đến 8 giờ mỗi ngày;

– Điều 16: Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 18:

 • Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Mang tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;

– Điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 19:

 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm không đúng, nội dung ghi trong giấy phép
 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài triển lãm mà không có giấy phép theo quy định;

Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

– Khoản 1, điểm a khoản 4 và điểm d khoản 7 Điều 20:

 • Viết, vẽ, bôi nhọ, xúc phạm các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 • Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi quyền sở hữu bảo vật quốc gia;
 • Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép theo quy định;

– Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24:

 • Thăm dò, khai quật khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Thăm dò, khai quật khảo cổ không có giấy phép;

– Điều 25, 31 và 33:

 • Vi phạm quy định về thông báo, bàn giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện
 • Vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối Internet
 • Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

– Điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 34:

 • Quảng cáo sử dụng các từ “tốt nhất”, “chỉ”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có nghĩa tương tự mà không có văn bản pháp luật chứng minh theo quy định;
 • Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an sinh xã hội.
 • Quảng cáo vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến ​​giới tính và người khuyết tật;
 • Quảng cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc bài viết của một người mà không có sự đồng ý của người đó, trừ khi được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo gây tổn hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Quảng cáo bằng phương pháp so sánh trực tiếp giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của bạn với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương tự của tổ chức, cá nhân khác;
 • Quảng cáo có hành động, lời nói, hình ảnh, âm thanh, chữ viết kích động trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, sự an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, đi ngược lại truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức cao đẹp của Việt Nam.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về năng lực thương mại và khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá cả, công dụng, mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đăng ký.
 • Quảng cáo làm suy yếu sự tôn trọng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và cờ đảng.
 • Quảng cáo xúc phạm nhân phẩm các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, nhà nước.
 • Quảng cáo xâm phạm chủ quyền quốc gia.

– Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35:

 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không trình bày bằng tiếng Việt, trừ trường hợp thương hiệu, slogan, tên thương hiệu, tên cá nhân bằng tiếng nước ngoài; Từ ngữ quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt; sách, báo, trang tin điện tử và ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và tiếng nước ngoài
 • Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có cỡ chữ tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 cỡ chữ tiếng Việt và không đặt phía dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp cùng một sản phẩm quảng cáo cũng sử dụng cùng một ngôn ngữ. Tiếng Việt và tiếng nước ngoài

– Điều 36: Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

– Điều 43: Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

Có thể thấy, với từng hành vi xử phạt được thẩm định thẩm quyền ở trên đều được xây dựng dựa trên thẩm quyền về hình thức xử phạt chính tại Điều 66, Nghị định 38/2021/NĐ-CP và không thay đổi so với Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook