Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự năm 2024

Thẩm quyền bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Khi một cá nhân đã bị kết án đang thụ án, họ có thể tạm thời bị tạm dừng thi hành bản án trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự xảy ra khi có căn cứ quy định pháp luật để đình chỉ thi hành án dân sự, quyết định của tòa án. Việc tạm đình chỉ thi hành án này có tầm quan trọng đáng kể trong quá trình tổ chức thi hành án, vì nó tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Vấn đề tạm đình chỉ thi hành án được nêu tại Điều 49 Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 (sau đây gọi là Luật thi hành án dân sự).

1. Căn cứ tạm đình chỉ thi hành án dân sự

– Cơ quan thi hành án dân sự nhận được thông báo của tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án

– Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

2. Thời hạn tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Thời hạn tạm đình chỉ thi hành án bắt đầu sau khi nhận được thông báo của Toà án chấp nhận đơn khởi kiện tố tụng phá sản đối với bên chịu trách nhiệm thi hành án, phù hợp với thời hạn giải quyết tuyên bố phá sản của Toà án.

Hơn nữa, việc thi hành bản án có thể tạm đình chỉ nếu có kháng cáo hoặc thủ tục giám đốc thẩm và tái xét xử đang được tiến hành, chờ quyết định giám đốc thẩm và tái xét xử.

Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự

3. Thẩm quyền tạm đình chỉ thi hành án dân sự

– Người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là: Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Thủ trưởng Cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án.

Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự

4. Quy định hậu quả pháp lý tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Cần lưu ý rằng chỉ có các hoạt động thi hành án dân sự bị đình chỉ sau khi quyết định tạm thời được đưa ra. Do đó, nếu cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ thi hành án thì bản án treo sẽ không tiếp tục thi hành. Do đó, tất cả các hoạt động liên quan đến việc thi hành bản án đó cũng phải tạm dừng, kể cả việc đánh giá tài sản nhằm mục đích thi hành bản án.

Điều 49 Luật thi hành án dân sự quy định việc ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án và thông báo quyết định sau đó như sau:

 “Điều 49. Tạm đình chỉ thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay bằng văn bản cho người đã kháng nghị.

Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án do có kháng nghị thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được thông báo của Tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án.

Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án.”

Đồng thời, điều kiện để ra quyết định tiếp tục thi hành án là các điều kiện sau đây, theo khoản 3 Điều 49 Luật thi hành án dân sự:

“3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau đây:

  1. a) Quyết định rút kháng nghị của người có thẩm quyền;
  2. b) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản án, quyết định bị kháng nghị;
  3. c) Quyết định của Tòa án về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.”

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về tạm đình chỉ thi hành án dân sự

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook