Quy định về tái bảo hiểm năm 2022

Quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Quy định về tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm là một thuật ngữ tương đối phổ biến để chỉ các chủ thể trong quan hệ bảo hiểm và thường được biết đến trong giới cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Vậy tái bảo hiểm theo Luật bảo hiểm là gì?

quy định về tái bảo hiểm

Khái niệm tái bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 có quy định như sau:

Điều 9. Tái bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức tái bảo hiểm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Do đó:

– Tái bảo hiểm thực chất là doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác, hay một doanh nghiệp trở thành chủ thể tham gia bảo hiểm trong quan hệ bảo hiểm với một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác

– Đối tượng của mối quan hệ “bảo hiểm cho bảo hiểm” này là trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm này bảo hiểm cho chính trách nhiệm bảo hiểm của mình đối với một chủ thể khác là chủ thể tham gia bảo hiểm. Chủ thể này chuyển nhượng một phần trách nhiệm bảo hiểm của mình cho một chủ thể khác.

– Chủ thể tham gia quan hệ tái bảo hiểm:

+ Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm với tư cách là chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm (doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm)

+ Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm với tư cách là chủ thể tham gia bảo hiểm (doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm)

– Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Điều kiện này do trách nhiệm của bên bảo hiểm trong quan hệ tái bảo hiểm vô cùng lớn, tức bảo hiểm cho trách nhiệm bảo hiểm, kế thừa một phần trách nhiệm bảo hiểm cho một chủ thể kinh doanh bảo hiểm khác, vì vậy doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổ chức tái bảo hiểm nước ngoài thực hiện nhận tái bảo hiểm phải được chứng nhận là doanh nghiệp có “uy tín” và có khả năng chi trả trong trường hợp phải thanh toán bảo hiểm.

– Doanh nghiệp tái bảo hiểm có thể được chuyển nhượng một phần trách nhiệm cho doanh nghiệp khác (trong và ngoài nước, chi nhánh nước ngoài khác) nhưng không được chuyển nhượng toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp khác.

– Doanh nghiệp có thể nhận tái bảo hiểm cho trách nhiệm bảo hiểm đã được doanh nghiệp khác nhận tái bảo hiểm. Tức là đối với một trách nhiệm bảo hiểm, có thể có nhiều doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm.

quy định về tái bảo hiểm

Các cách thức tái bảo hiểm

– Tái bảo hiểm tạm thời: hình thức  trách nhiệm không bắt buộc, nghĩa là bên tham gia bảo hiểm có thể yêu cầu bên nhận tái bảo hiểm cho từng đơn riêng lẻ với tỷ lệ phần trăm trách nhiệm có thể chấp nhận được. Nhà tái bảo hiểm có thể chấp nhận hoặc từ chối tái bảo hiểm.

– Tái bảo hiểm cố định: Chuyển giao trách nhiệm. Bên chịu trách nhiệm bảo hiểm gốc phải chuyển giao trách nhiệm đối với toàn bộ đơn vị rủi ro được bảo hiểm ban đầu theo hợp đồng đã giao kết với khách hàng và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm cũng phải ký kết tái bảo hiểm bao gồm toàn bộ  trách nhiệm.

– Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc: Hình thức tái bảo hiểm không yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển toàn bộ trách nhiệm  đã nhận sang bảo hiểm. Tuy nhiên, công ty hoặc tổ chức nhận tái bảo hiểm phải chịu mọi nghĩa vụ của công ty bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn quy định về tái bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook