Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội năm 2023

Điều kiện hưởng chế độ bệnh binh

Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội
1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 3 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Kết luận:

– Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập nhằm bảo đảm  lợi ích của người sử dụng lao động trong quan hệ việc làm của người lao động (quan hệ lao động cá nhân) và trong quan hệ lao động với tổ chức đại diện người lao động (quan hệ việc làm tập thể).

– Tổ chức đại diện người sử dụng lao động phải được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật

Các tổ chức đại diện người lao động điển hình như:

– Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA)

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VNASME)

Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

2. Quyền của tổ chức người sử dụng lao động

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có 02 quyền liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau:

2.1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Như trên đã nêu, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động do người sử dụng lao động thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Chịu trách nhiệm trước người lao động và công ty bảo hiểm về việc thực hiện đóng bảo hiểm và việc người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm. Có thể nói, đây thực sự vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của tổ chức đại diện người sử dụng lao động đối với người sử dụng lao động thành viên.

Có nhiều phương pháp khác nhau để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chẳng hạn như yêu cầu các cơ quan chính phủ cung cấp cho người sử dụng lao động thông tin họ cần về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục về an sinh xã hội cho người sử dụng lao động, người lao động của người sử dụng lao động,…

Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

2.2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Khi phát hiện có vi phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, người làm công tác quản lý bảo hiểm xã hội, thậm chí cả người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có quyền kiến nghị tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, là do nguyên nhân:

– Là tổ chức được thành lập để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động có trách nhiệm giám sát các chủ thể khác trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội nói riêng, các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động nói chung.

– Người sử dụng là thành viên của tổ chức đại diện người sử dụng lao động phải được tổ chức đại diện người sử dụng lao động quản lý, do đó, tổ chức đại diện người sử dụng lao động dễ phát hiện ra vi phạm của người sử dụng lao động hơn so với các chủ thể khác (trong đó có các vi phạm liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook