Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023

Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ trên đường cao tốc

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 20 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người sử dụng lao động có 02 quyền sau liên quan đến bảo hiểm xã hội:

1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động  làm việc cho họ trên cơ sở hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, v.v., người lao động có quyền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với sự tham gia của người sử dụng lao động.

Nói cách khác, người sử dụng lao động với tư cách là trung gian  giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng phải thực hiện  nhiều yêu cầu của cả người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội liên quan đến mình như yêu cầu người lao động  cung cấp thông tin về việc đóng tiền và sử dụng bảo hiểm xã hội của người lao động hoặc yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội phản ánh việc đóng bảo hiểm.

Tuy nhiên, đối với các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật như yêu cầu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi chưa đạt đủ các điều kiện, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin bảo hiểm xã hội của người lao động khác, yêu cầu hoàn trả tiền đóng bảo hiểm cho người lao động,…

hoặc yêu cầu cung cấp các tài liệu không cần có trong hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội, yêu cầu đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội không căn cứ vào pháp luật,… thì người sử dụng lao động hoàn toán có thể từ chối thực hiện.

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

2. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Người sử dụng lao động cũng có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên khi thực hiện các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội sẽ tránh được những vi phạm không chỉ của người lao động mà cả cơ quan nhà nước và những người có trách nhiệm quản lý an sinh xã hội có thể bị lộ .

Người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nếu  hành vi của người lao động vi phạm nội quy lao động, thỏa ước tập thể, hợp đồng lao động và các quy định khác. Các thỏa thuận khác giữa Người lao động và Người sử dụng lao động. Nếu những hành vi này có dấu hiệu tội phạm khách quan thì người sử dụng lao động có thể báo cơ quan có thẩm quyền để khởi tố vụ án hình sự.

Đối với cơ quan Nhà nước, cá nhân quản lý về bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về bảo hiểm xã hội. Hoạt động khiếu nại được thực hiện theo pháp luật về khiếu nại (Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và các văn bản liên quan), tố cáo (Luật tố cáo số  25/2018/QH14 ngày 12/06/2018), khởi kiện (theo pháp luật về tố tụng hành chính, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

3. Trách nhiệm của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

– Đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động tiến hành đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (số tiền đóng bảo hiểm xã hội trích từ tiền lương của người lao động)

+ Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động đóng bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm xã hội, điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội.

– Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội

– Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook