Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 2)

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động có 08 quyền về bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về các quyền này.

4. Hưởng bảo hiểm y tế

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a. Đang hưởng lương hưu

Người lao động đang hưởng lương hưu, tức người lao động đã nghỉ hưu và nhận lương hưu định kỳ (không nhận lương hưu một lần), được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định theo Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 và các văn bản liên quan.

b. Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Người lao động đang hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định theo Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 và các văn bản liên quan.

c. Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người lao động đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang trong thời gian phục hồi sức khỏe. Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định theo Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 và các văn bản liên quan.

– Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được ban hành kèm Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau đối thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Danh mục này được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 và các văn bản liên quan.

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp được khám giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội

Các trường hợp người lao động được khám tổng hợp giám định mức suy giảm khả năng lao động tổng hợp, theo Khoản 2 Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/Qh13 ngày 20/11/2014, bao gồm:

– Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp

– Bị tai nạn lao động nhiều lần

– Bị nhiều bệnh nghề nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được bảo hiểm xã hội chi trả toàn bộ chi phí điều trị do bảo hiểm xã hội chi trả nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian đóng bảo hiểm mà không có khả năng lao động.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người lao động có thể làm giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho mình mà không cần trình bày lý do ủy quyền nhưng phải thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật. Thủ tục này được quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

7. Được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội, xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm

Người sử dụng lao động có trách nhiệm  thông báo cho người lao động về việc đóng và sử dụng BHXH để người lao động có kiến ​​thức cơ bản về BHXH và quyền, nghĩa vụ của mình liên quan đến BHXH.

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 18 18 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

– Cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động và người lao động định kỳ hằng năm

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của mình định kỳ 06 tháng một lần

– Người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, sử dụng bảo hiểm. Các đơn vị này có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người lao động, nếu họ vẫn không cung cấp thông tin hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin cho người lao động thì công đoàn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin. Nếu người sử dụng lao động không cung cấp dữ liệu, nó có thể được xử lý hành chính.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Khi phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động, cơ quan, cá nhân quản lý bảo hiểm thì người lao động có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (tố tụng dân sự, hành chính, hình sự).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook