Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 1)

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội
Căn cứ vào Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động có 08 quyền về bảo hiểm xã hội. Sau đây chúng tôi xin trình bày về các quyền này.

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Trên thực tế, người lao động do người sử dụng lao động thuê thì phải tham gia BHXH bắt buộc, trong khi người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện bất cứ lúc nào.

Bản thân người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng người lao động của họ được bảo hiểm bắt buộc. Người sử dụng lao động của người giúp việc gia đình cũng có nghĩa vụ đóng cho người lao động số tiền tương ứng với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện.

Người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm (tùy theo thời gian đóng, số tiền đóng bảo hiểm, nhóm đối tượng lao động). Người dùng cũng có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên thông tin về các quyền của người lao động.

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thông tin của người lao động được lưu vào cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bao gồm thông tin cá nhân

(Họ, tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nơi thường trú, họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc hoặc số chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp, thông tin liên hệ của công dân, mã hộ gia đình, địa chỉ, danh sách các thành viên trong hộ gia đình),

thông tin bảo hiểm (Mã số bảo hiểm xã hội, mã đơn vị quản lý người tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý, loại đối tượng bảo hiểm xã hội, phương thức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mã số thuế).

Đồng thời, người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội. Theo Khoản 1 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014:

Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội

  1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

Vì vậy, sổ này được cấp cho người lao động để duy trì, giúp người lao động và những người khác quản lý người lao động, quản lý an sinh xã hội, kiểm soát các khoản thanh toán, hưởng chế độ an sinh xã hội, đảm bảo: các quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động. Sổ BHXH do người lao động giữ và tự đóng nhưng thông tin trên sổ vẫn chịu sự kiểm soát của người sử dụng lao động và cơ quan BHXH.

Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm của người lao động được thực hiện theo một trong các hình thức chi trả sau:

a. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền

Người lao động làm đơn đến cơ sở BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ sở BHXH ủy quyền để làm thủ tục nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Người lao động có thể lựa chọn  lương hưu,  bảo hiểm một lần hoặc có thời hạn.

b. Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng

Người lao động có thể đăng ký nhận tiền lương hưu, tiền bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Tuy nhiên, người lao động phải tiến hành kê khai số tài khoản, ngân hàng nơi mở tài khoản vào tờ khai “Thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 2-CBH ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c. Thông qua người sử dụng lao động

Người lao động có thể lựa chọn hưởng chế độ bảo hiểm, lương hưu thông qua người sử dụng lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có trách nhiệm phải trả đầy đủ và đúng thời hạn khoản tiền lương hưu, tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook