Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2023 (Phần 2)

Nguyên tắc quản lý, tổ chức thực hiện cứu hộ trên đường cao tốc

Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 22 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, cơ quan bảo hiểm xã hội có 09 quyền, trong hoạt động quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Sau đây chúng tôi xin trình bày về 05 trong tổng số 09 quyền này.

Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn

Cơ quan quản lý về lao động ở địa phương ở đây là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp huyện), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp tỉnh). Cơ quan việc làm chịu trách nhiệm quản lý  người lao động, người sử dụng lao động và an sinh xã hội.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cần  thông tin về điều kiện lao động và luân chuyển công việc tại địa phương để có thể so sánh với thông tin do người sử dụng lao động cung cấp nhằm tránh trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, hoặc không tham gia bảo hiểm nhân viên, hưởng lợi từ  bảo hiểm nhân viên.

6. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ hằng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động

Cũng như quyền nhận giấy chứng nhận hoặc cơ quan đăng ký của tổ chức cấp giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận doanh nhân, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập, tổ chức bảo hiểm xã hội nhận mã số thuế của người sử dụng lao động. con số con số bởi cơ quan thuế để đảm bảo rằng người sử dụng lao động đang hành động hợp pháp.

Ngoài ra, công ty bảo hiểm hàng năm cung cấp cho người sử dụng lao động thông tin về chi phí tiền lương từ quan điểm thuế, chủ yếu để xác định thu nhập chịu thuế của nhân viên sau khi trừ phí bảo hiểm.

Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

7. Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Hội đồng Bảo hiểm xã hội là cơ quan thực hiện  chính sách  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng thời có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện  bảo hiểm xã hội đối với các nhóm đối tượng như người tham gia bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện quyền này, cơ quan bảo hiểm xã hội có bộ phận thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội ở các cấp chuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra về hoạt động thực hiện quản lý bảo hiểm xã hội (trong nội bộ cơ quan bảo hiểm xã hội) và việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (như người lao động) hoặc các chủ thể khác (như người sử dụng lao động).

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Do cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, nên có thể trực tiếp gặp phải các vấn đề trong thực tế thực hiện chính sách, pháp luật, hoặc phải giải quyết các vụ việc chưa được chính sách, pháp luật quy định đầy đủ.

Do vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Hội đồng quản lý bảo hiểm, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,…) xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để phù hợp với các biến động kinh tế – xã hội, thực tiễn quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Như đã nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan có quyền kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm xã hội. Khi phát hiện ra vi phạm pháp luật cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền:

– Xử lý vi phạm pháp luật trong trường hợp vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội. Ví dụ: Vi phạm về đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động trong địa bàn cấp huyện do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện xử lý.

– Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý.

Ví dụ: Nếu hành vi vi phạm của người sử dụng lao động về việc đóng thuế có dấu hiệu hình sự, cơ quan bảo hiểm kiến nghị lên cơ quan xử lý hình sự tiến hành các hoạt đông trong quy trình tố tụng hình sự.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook