Quy định về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước năm 2022

Quy định về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quy định về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước năm 2022

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì? Pháp luật quy định như thế nào về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quy định về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quy định về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Căn cứ theo khoản 1 Điều 66 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định như sau:

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, được hạch toán độc lập.

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và công khai kết quả hoạt động hằng năm, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ, việc quản lý và sử dụng Quỹ, mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp, người lao động, nội dung chi, mức chi đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 67 của Luật này.

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Hỗ trợ đối với người lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc;

b) Người lao động phải về nước trước thời hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác;

c) Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Luật này;

d) Giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

đ) Hỗ trợ thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết, bị mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Khai thác, phát triển, ổn định thị trường lao động ngoài nước;

b) Giải quyết những rủi ro liên quan đến người lao động do mình đưa đi.

Hỗ trợ cho hoạt động liên quan trực tiếp đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chi phí quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

(Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020)

Nguồn hình thành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Đóng góp của doanh nghiệp dịch vụ.

Đóng góp của người lao động.

Các nguồn thu hợp pháp khác.

(Điều 68 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020)

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Điều 9 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc hỗ trợ người lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:

Người lao động được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 40/2021/QĐ-TTg khi đóng góp Quỹ đầy đủ.

Thời điểm áp dụng hỗ trợ tính từ thời điểm người lao động đóng góp quỹ.

Người lao động được hỗ trợ 01 lần đối với từng nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định 40/2021/QĐ-TTg cho 01 lần đóng góp Quỹ.

Các nội dung quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg chỉ áp dụng đối với các vụ việc phát sinh trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trường hợp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ các chương trình, dự án, chính sách thuộc ngân sách nhà nước thì không hưởng hỗ trợ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg và ngược lại.

Các nội dung hỗ trợ từ Quỹ không làm giảm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền, nghĩa vụ của người lao động, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức đưa đi đối với người lao động theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 và các quy định pháp luật khác.

Trên đây là những quy định của pháp luật về quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook