Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán

Để kiếm tiền từ các khoản đầu tư cổ phiếu nhưng không có nhiều thời gian và nguồn kiến thức rộng lớn, các nhà đầu tư có thể tìm đến các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam để kiểm lời.

1. Khái niệm quy đầu tư chứng khoán.

Theo Khoản 37 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định về khái niệm quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.”

Quỹ đầu tư chứng khoán là một mô hình đầu tư trong đó vốn của quỹ chủ yếu được đầu tư vào chứng khoán, và các nhà đầu tư giao phó việc quản lý quỹ trực tiếp cho công ty quản lý quỹ.

Các nhà đầu tư, bất kể quy mô của họ, đều có cơ hội tìm thấy chứng khoán phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Trong trường hợp quỹ đầu tư chứng khoán, các nhà quản lý chịu trách nhiệm lựa chọn danh mục đầu tư, tiến hành nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư.

Bản thân các nhà đầu tư không bắt buộc phải tham gia vào các hoạt động này. Nghĩa vụ duy nhất của họ là góp vốn vào quỹ trong thời hạn quy định như được nêu trong hợp đồng. Đổi lại, họ sẽ nhận được lợi tức đầu tư của mình cùng với bất kỳ khoản lãi áp dụng nào dựa trên số tiền đóng góp.

Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán

2. Đặc điểm quỹ đầu tư chứng khoán.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán phân bổ phần lớn vốn đầu tư của mình cho chứng khoán. Đặc điểm này khiến các quỹ đầu tư chứng khoán khác biệt với các loại quỹ đầu tư khác. Bằng cách đó, quỹ có khả năng xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và hợp lý theo quyết định của nhà đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Quỹ đầu tư chứng khoán được quản lý và đầu tư chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Để đảm bảo rằng các hoạt động của công ty quản lý quỹ phù hợp với kỳ vọng của các nhà đầu tư, cần có một ngân hàng giám sát cho quỹ đầu tư chứng khoán.

Ngân hàng này phục vụ giám sát và hỗ trợ hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán thay mặt cho các nhà đầu tư, đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ hành động phù hợp với mục tiêu do nhà đầu tư đặt ra và tránh mọi hành động có thể mâu thuẫn với lợi ích của nhà đầu tư.

Một quỹ đầu tư chứng khoán sở hữu tài sản riêng biệt với tài sản của công ty quản lý quỹ và các quỹ khác được quản lý bởi cùng một công ty. Việc phân tách tài sản giữa công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện để đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ hành động vì lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư trong quỹ, thay vì theo đuổi các mục tiêu riêng của mình.

Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán

3. Quy định phân loại quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo Điều 99 Luật chứng khoán 2019 quy định các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán gồm:

“Điều 99. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên.

Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.”

Cụ thể:

– Quỹ công là quỹ đầu tư chứng khoán cung cấp chứng chỉ quỹ cho công chúng.

– Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán trong đó vốn được đóng góp bởi 02 đến 99 thành viên, chỉ bao gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Quỹ ký quỹ được phân loại là quỹ mở hoặc đóng:

– Quỹ mở là quỹ công yêu cầu mua lại chứng chỉ quỹ được cung cấp cho công chúng theo yêu cầu.

Ngoài ra còn có quỹ hoán đổi danh mục và quỹ đầu tư bất động sản:

– Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ mở hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục được niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.

– Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook