Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh năm 2023 (Phần 1)

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh
Theo Điều 67 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định về quỹ bù trừ như sau:

“Điều 67. Quỹ bù trừ

Quỹ bù trừ được hình thành từ sự đóng góp của các thành viên bù trừ với mục đích bồi thường thiệt hại và hoàn tất các giao dịch chứng khoán đứng tên thành viên bù trừ trong trường hợp thành viên bù trừ hoặc nhà đầu tư mất khả năng thanh toán.

Quỹ bù trừ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý và phải được tách biệt với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hình thức đóng góp, mức đóng góp, phương thức quản lý và sử dụng quỹ bù trừ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Theo đó, hình thức, mức đóng góp, phương thức quản lý và sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

1. Hình thức đóng góp Quỹ bù trừ

– Thành viên Bù trừ có nghĩa vụ pháp lý đóng góp vào Quỹ Bù trừ khi được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký làm thành viên bù trừ. Ngoài ra, họ được yêu cầu đóng góp định kỳ cho Quỹ thanh toán bù trừ theo mục 2.

Thành viên Bù trừ có quyền lựa chọn đóng góp vào Quỹ Bù trừ bằng tiền mặt hoặc chứng khoán theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

– Thành viên Bù trừ có nghĩa vụ đóng góp bổ sung bất thường cho Quỹ thanh toán bù trừ trong các tình huống cụ thể theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Những tình huống này bao gồm việc bị đặt trong tình trạng cảnh báo dựa trên quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật ngân hàng, tài sản đóng góp vào Quỹ thanh toán bù trừ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của tòa án chặn hoặc tịch thu, cũng như các trường hợp khác do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam báo cáo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

2. Mức đóng góp vào Quỹ bù trừ:

– Khoản đóng góp tối thiểu ban đầu cho Quỹ thanh toán bù trừ là 10 tỷ đồng đối với các thành viên bù trừ trực tiếp và 15 tỷ đồng đối với các thành viên bù trừ chung.

– Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam định kỳ đánh giá quy mô của Quỹ thanh toán bù trừ và xác định nghĩa vụ đóng góp cho từng thành viên bù trừ dựa trên các yếu tố khác nhau như quy mô giao dịch, biến động giá thị trường, nghĩa vụ tài chính, mức độ rủi ro và các tiêu chí khác. Đóng góp được đánh giá lại cho mỗi thành viên bù trừ được đảm bảo không thấp hơn mức đóng góp tối thiểu ban đầu.

Nếu số dư đóng góp của Quỹ thanh toán bù trừ vượt quá nghĩa vụ của họ, họ được phép rút khoản chênh lệch. Ngược lại, nếu số dư đóng góp của Quỹ thanh toán bù trừ của họ thấp hơn nghĩa vụ, họ phải đóng góp bổ sung để trang trải khoản chênh lệch.

3. Quy định quản lý Quỹ bù trừ:

– Quỹ thanh toán bù trừ bao gồm các tài sản do mỗi thành viên thanh toán bù trừ đóng góp, với mỗi thành viên giữ quyền sở hữu tài sản tương ứng của mình. Các tài sản này được quản lý riêng bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, khác với tài sản thuộc sở hữu của chính công ty.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có toàn quyền sử dụng các tài sản đã đóng góp này, kể cả việc bán, nhằm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các vị trí mà thành viên bù trừ nắm giữ.

– Trong trường hợp đóng góp tiền mặt, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thành lập tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thanh toán để giám sát các khoản tiền do các thành viên bù trừ đóng góp vào Quỹ thanh toán.

Đối với các khoản đóng góp chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thành lập tài khoản lưu ký dưới tên riêng của mình để quản lý các khoản đóng góp chứng khoán do thành viên bù trừ thực hiện. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ cổ tức, thu nhập hoặc lợi ích khác thu được từ các chứng khoán đóng góp này phải được trả lại cho thành viên bù trừ sau khi các chi phí và thuế liên quan đã được khấu trừ.

– Tiền lãi tạo ra từ khoản đóng góp vào Quỹ thanh toán bù trừ được phân phối cho các thành viên bù trừ theo số tiền và thời hạn đóng góp tương ứng của họ, đồng thời tính toán bất kỳ chi phí liên quan nào có thể phát sinh.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quỹ bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook