Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm năm 2023

việc ra quyết định khởi tố bị can

Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm

Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm

Quy định về bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam,

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.

Trên cơ sở này, pháp luật bảo đảm quyền phân phối tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan.

Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm

Khái quát chung

Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Hoạt động xuất bản trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao nâng cao tinh thần dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam

Mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế – xã hội, đấu tranh với mọi tư tưởng và hành vi làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên Tổ Quốc Việt Nam.

Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm

Quảng cáo trên xuất bản phẩm

Căn cứ theo Điều 30 Luật xuất bản 2012 quy định quảng cáo trên xuất bản phẩm như sau:

Điều 30. Quảng cáo trên xuất bản phẩm

Không được quảng cáo trên bản đồ hành chính.

Việc quảng cáo trên lịch blốc được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Diện tích dành cho quảng cáo không vượt quá 20% diện tích từng tờ lịch; nội dung và hình ảnh quảng cáo phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo;

b) Không được quảng cáo trên những tờ lịch in ngày Quốc lễ và ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Việc quảng cáo trên xuất bản phẩm không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Như vậy, quảng cáo trên ấn phẩm phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Đặc biệt:

Thứ nhất: không quảng cáo trên bản đồ hành chính.

Bản đồ hành chính của địa phương nào được thành lập trên cơ sở bản đồ giới hạn hành chính của địa phương đó. Bản đồ hành chính là loại bản đồ thể hiện một địa phương nào đó, thể hiện sự phân chia và quản lý hành chính của địa phương đó.

Thứ hai: Quảng cáo trên lịch blog phải tuân thủ các quy tắc sau:

+ Diện tích dành cho quảng cáo không vượt quá 20% diện tích từng tờ lịch; nội dung và hình ảnh quảng cáo phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo;

+ Không được quảng cáo trên những tờ lịch in ngày Quốc lễ và ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Thứ ba: Việc quảng cáo trên xuất bản phẩm không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Luật xuất bản 2012 được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook