Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính năm 2023

Yêu cầu với học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính

Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính
Tờ rơi, tờ gấp hay tờ rơi là những tờ giấy riêng biệt dùng để trình bày, quảng cáo, tuyên truyền về một sự kiện, dịch vụ, sản phẩm. Tờ rơi thường được in với số lượng lớn rồi phát miễn phí cho người qua đường, dán trên các bảng thông tin hoặc phát tại các địa điểm tổ chức sự kiện.

Bảng thông tin thường được tìm thấy ở các trường đại học, nhà hàng, hội trường cộng đồng, tiệm giặt là và chợ. Tờ rơi cùng với bưu thiếp, tờ rơi và áp phích nhỏ là những hình thức thông tin cần thiết, miễn phí cho những ai muốn thu hút sự chú ý của công chúng nhưng không có đủ khả năng tài chính hoặc cảm thấy không cần thiết.

Đặt một quảng cáo trên báo. Tờ rơi giới thiệu là một hình thức quảng cáo khá phổ biến vì không quá tốn kém nhưng lại có thể thu hút được sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ nên việc phát tờ rơi có thể ảnh hưởng đến cộng đồng.

Vì vậy, trường hợp vi phạm các quy định về quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội và phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

  • Đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Hình thức xử phạt chính được áp dụng tại Nghị định 38/2021/ND-CP bao gồm 3 hình thức, bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cảnh cáo hành chính luôn là hình thức xử phạt cao nhất tương ứng với hình phạt nhẹ nhất, nhắc nhở, khiển trách công khai trước pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khi các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tội nhẹ, khiêm tốn.

Tức là khi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này, hành vi đó không gây ảnh hưởng trên diện rộng đến nhiều người và có thể sửa chữa được. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ, theo quy định thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tất cả các hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên trên 14 tuổi thực hiện, trừ trường hợp đủ 16 tuổi.

Cảnh báo được quyết định bằng văn bản. Phạt tiền là hình thức xử phạt chính mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra một số tiền đáng kể để nộp cho cơ quan nhà nước có liên quan về hành vi vi phạm của mình. Thẩm mỹ, trật tự an toàn giao thông cũng như xã hội là hình ảnh, bộ mặt của đất nước, đánh giá tình hình có ổn định, nhất quán hay không, nhằm thể hiện mức sống và trình độ phát triển của một đất nước.

Điều này vi phạm điều cấm trong hoạt động quảng cáo, tại Khoản 4, Điều 8, Luật Quảng cáo năm 2012. Nhìn chung, tính nghiêm trọng của hành vi không đáng kể, do vậy nếu nhẹ thì áp dụng hình thức xử phạt là cảnh cáo. Tình trạng nghiêm trọng hơn thì áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Tăng lên so với quy định tại Khoản 49 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP, Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông.

Phương tiện vận tải là từ dùng để chỉ mọi thứ được sử dụng để di chuyển, đặc biệt là vận tải đường bộ, vận tải đường sông hay thậm chí là vận tải hàng không. Ở Việt Nam, mỗi phương tiện truyền thông đều được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành nhưng về cơ bản phải tuân theo các quy định chung liên quan đến hoạt động quảng cáo.

Dù kết cấu của các phương tiện đều khác nhau nhưng phía trước, phía sau hay mái che đều có vai trò riêng đảm bảo an toàn khi tham gia, không cản tầm nhìn và bảo vệ giao thông khi tham gia hoạt động này.

Vì vậy, trong trường hợp dán quảng cáo, áp phích, v.v. ở phía trước, phía sau và nóc xe, mức phạt sẽ từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Điều này vẫn giữ nguyên như Nghị định 158/2013/ND-CP và khoản 49, Điều 2, Nghị định 28/2017/ND-CP.

b. Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

Diện tích quảng cáo là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm, bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặc trên các phương tiện quảng cáo tương tự.

Quy định về diện tích ở các phương tiện giao thông được áp dụng như sau:

  • Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Quy định này giúp điều chỉnh hình ảnh quảng cáo phù hợp với thị hiếu người xem, đảm bảo logo, biển hiệu, biển đăng ký xe không bị che khuất, tạo sự thoải mái cho đại lý. Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát các phương tiện tham gia giao thông khi xảy ra vi phạm.

Vì vậy, nếu vi phạm luật này thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  • Đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Một lỗi lầm thể hiện ở hành vi nếu người có lỗi thực sự phạm phải. Tương tự như vậy, việc vi phạm các quy định về quảng cáo sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và trật tự xã hội. Phải có người cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì mới có nhu cầu quảng cáo, mới có hoạt động quảng cáo trên tờ rơi.

Vì vậy, người nào có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, trật tự giao thông, an toàn và xã hội sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính

4. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội và phương tiện thì ngoài việc phạt tiền cần có biện pháp khắc phục hành vi vi phạm, bao gồm:

a. Buộc tiêu hủy tang vật

Tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá, vật phẩm và yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu hủy được thực hiện theo các hình thức sau đây:

  • Sử dụng hóa chất;
  • Sử dụng biện pháp cơ học;
  • Hủy đốt;
  • Hủy chôn;
  • Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc tiêu hủy hàng hóa, đồ vật phải được lập biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy. Nội dung chính của báo cáo bao gồm: động cơ, nguyên nhân tàn phá; thời gian, địa điểm tiêu hủy; người tham gia tiêu hủy; tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hiện trạng của hàng hóa, vật phẩm tại thời điểm tiêu hủy; hình thức hủy diệt và các nội dung liên quan khác.

Khi phát tán tờ rơi quảng cáo gây mất mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội, một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cũng như tiêu hủy tờ rơi quảng cáo.

b. Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo

Tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo là làm cho các poster quảng cáo, banner không được xuất hiện để quảng bá rộng rãi ra cộng đồng dân cư. Đối với hành vi sau khi vi phạm thì phải gỡ khỏi phương tiện giao thông và không được phép quảng cáo sản phẩm:

  • Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;
  • Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

Nhìn chung quy định của Nghị định 38/2021/NĐ-CP được kế thừa trên tinh thần của Nghị định 158/2013/NĐ-CP và Nghị định 28/2017/NĐ-CP, phù hợp với quy định chung trong Luật Quảng cáo năm 2012.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook