Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023

Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm

Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, tồn tại những cá nhân được phân loại là nhà đầu tư bán lẻ sở hữu mong muốn tham gia thị trường chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư, nhưng thiếu các kỹ năng và chuyên môn cần thiết về chứng khoán.

Trong những trường hợp như vậy, cách tiếp cận tối ưu để các nhà đầu tư này đáp ứng nhu cầu của họ là ký kết một thỏa thuận hợp đồng cấp phép cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thành lập và giám sát một quỹ đầu tư chứng khoán với vốn đầu tư của chính mình.

Các hợp đồng nói trên đóng vai trò là nền tảng và cơ chế pháp lý cho phép công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán trong thị trường chứng khoán.

Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Khoản 36 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định khái niệm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.”

Là một doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán, việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sở hữu các đặc điểm cơ bản sau:

– Thứ nhất, về mặt các bên liên quan, việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện độc quyền bởi một tổ chức chuyên môn, đó là công ty chịu trách nhiệm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Loại hình công ty đặc biệt này được thành lập với mục đích chính là quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán dưới thẩm quyền của nhà đầu tư, với mục tiêu đạt được lợi nhuận.

Kết quả là, tên và bản chất của công ty gắn liền với chức năng chính mà nó thực hiện. So với những người tham gia thị trường khác, chẳng hạn như các công ty chứng khoán, một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phân loại là một doanh nghiệp chuyên ngành tập trung quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Được trang bị chuyên môn về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của nhà đầu tư, đặc biệt là về bảo vệ và mở rộng nguồn vốn của họ khi họ không thể tham gia tích cực vào việc giám sát hàng ngày các quyết định đầu tư của quỹ.

Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

– Thứ hai, về thực chất, việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện một cách nhất quán và chuyên nghiệp bởi công ty quản lý quỹ, dưới thẩm quyền của cơ quan tập thể các nhà đầu tư.

Cam kết này bao gồm các trách nhiệm chính, bao gồm việc thực hiện các thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán (đòi hỏi phải cấp chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư); Vốn đầu tư của quỹ được trực tiếp quản lý và sử dụng cho mục đích đầu tư vào chứng khoán và các tài sản tài chính khác trên thị trường.

Điều này mang lại lợi ích cho nhóm các nhà đầu tư vì lợi nhuận và rủi ro được chia sẻ tỷ lệ với vốn góp và kết quả đầu tư của quỹ. Công ty quản lý quỹ, thay mặt cho các nhà đầu tư, thực hiện các hoạt động này dưới thẩm quyền của họ.

Sự giám sát của một tổ chức chuyên nghiệp, được các nhà đầu tư chỉ định là ngân hàng giám sát, đảm bảo rằng hoạt động của quỹ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm các nhà đầu tư. Sự sắp xếp này cho phép các nhà đầu tư duy trì quyền kiểm soát các quyết định đầu tư của quỹ, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào kiểm soát hàng ngày.

Hơn nữa, việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện độc quyền thông qua một hợp đồng pháp lý được gọi là hợp đồng dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Hợp đồng này được thiết lập và thực hiện giữa công ty quản lý của quỹ đầu tư (gọi là người được ủy thác hoặc người phục vụ) và nhóm các nhà đầu tư (gọi là người được ủy thác hoặc người sử dụng dịch vụ).

Mặc dù nó có chức năng như một hợp đồng dịch vụ, mục đích chính của thỏa thuận này là tạo và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thu thập các khoản đóng góp từ các nhà đầu tư và trực tiếp giám sát hoạt động của quỹ vì lợi ích của nhóm nhà đầu tư. Sự khác biệt giữa quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là sự khác biệt đáng kể nhất về hình thức.

Tóm lại, rõ ràng là việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán về cơ bản liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chứng khoán bởi một công ty quản lý quỹ chứng khoán, theo yêu cầu của một nhóm các nhà đầu tư. Công ty được bồi thường cho dịch vụ này thông qua một khoản phí quản lý quỹ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook