Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán năm 2023

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nhiều nhà đầu tư sở hữu quỹ đáng kể có nhiều nhu cầu đầu tư khác nhau, nhưng thiếu khả năng đưa ra quyết định đầu tư hợp lý một cách độc lập. Mặc dù tham gia vào các khoản đầu tư, họ phải vật lộn để giám sát và quản lý hiệu quả các khoản đầu tư này. Do đó, họ yêu cầu sự hỗ trợ từ các công ty chuyên quản lý danh mục đầu tư, trong đó họ thiết lập và thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư với các công ty nói trên.

Kết quả của hoạt động này trong thị trường chứng khoán, một nghề khá mới lạ trong giao dịch chứng khoán đã xuất hiện, theo đó các cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Việc quản lý danh mục đầu tư chứng khoán đòi hỏi nỗ lực giám sát vốn của khách hàng bằng cách tham gia vào việc mua, bán và giữ lại chứng khoán vì lợi ích của khách hàng, theo thỏa thuận hợp đồng giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và khách hàng đầu tư.

Từ thực tiễn đó trên thị trường chứng khoán đã xuất hiện một ngành nghề kinh doanh chứng khoán khá mới mẻ đó là hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Theo Khoản 35 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định khái niệm quản lý danh mục đầu tư chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.”

Về bản chất là một hoạt động trong giao dịch chứng khoán, việc quản lý danh mục đầu tư chứng khoán thể hiện các đặc điểm cơ bản sau:

– Thứ nhất, về mặt đối tượng, mối quan hệ liên quan đến việc quản lý danh mục chứng khoán phát sinh giữa hai thực thể: công ty giám sát quỹ đầu tư chứng khoán (đơn vị được ủy quyền – nhà cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư) và nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân (tổ chức được ủy quyền – người sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư). Công ty cung cấp dịch vụ là công ty quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Do hoạt động này thuộc lĩnh vực giao dịch chứng khoán, họ phải đảm bảo giấy phép và đăng ký kinh doanh của mình với các cơ quan thích hợp trước khi tham gia vào các hoạt động đó. Đối với nhà đầu tư, người thiếu năng lực và hoàn cảnh cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư và quản lý các khoản đầu tư của mình, họ phải ủy thác cho công ty quản lý quỹ thực hiện các hoạt động đầu tư thay mặt họ, theo hợp đồng dịch vụ ủy thác được cả hai bên thỏa thuận.

Thứ hai, về nội dung, nhiệm vụ giám sát danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ bao gồm các trách nhiệm chính sau đây: sử dụng vốn đầu tư chuyển nhượng để đầu tư trực tiếp vào chứng khoán và trực tiếp mua bán chứng khoán trên thị trường khi được coi là có lợi cho nhà đầu tư.

Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, tất cả các nhiệm vụ này phải được nêu rõ ràng trong thỏa thuận dịch vụ ủy thác giữa công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư. Cụ thể, thỏa thuận phải quy định rằng khách hàng chịu mọi rủi ro đầu tư, trừ khi có bằng chứng cho thấy rủi ro đó là kết quả của vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thứ ba, về cấu trúc của nó, các hoạt động quản lý danh mục đầu tư được thực hiện độc quyền thông qua khung pháp lý của thỏa thuận dịch vụ ủy thác để quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Thỏa thuận này đóng vai trò là hợp đồng ủy quyền và hợp đồng dịch vụ.

Với tư cách là một hợp đồng ủy quyền, nó trao cho nhà đầu tư quyền ủy thác cho công ty quản lý quỹ thực hiện các hoạt động đầu tư chứng khoán thay mặt họ, với mục đích mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Hơn nữa, như một hợp đồng dịch vụ, nó xác định rằng công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cam kết cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng và nhận bồi thường cho các dịch vụ này.

Tóm lại, có thể khẳng định rằng bản chất pháp lý của các hoạt động quản lý danh mục đầu tư được điều chỉnh bởi thỏa thuận dịch vụ ủy thác để quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Việc ký kết và thực hiện thỏa thuận này có thể được xem là phương tiện duy nhất để công ty quản lý quỹ và khách hàng của công ty đáp ứng nhu cầu và lợi ích tương ứng của họ khi tham gia thị trường chứng khoán.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook