Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động năm 2023

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động

Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức sau:

1. Đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng

Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, Phương thức đầu tiên mà người lao động có thể sử dụng là đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, tức là mỗi tháng người lao động đóng bảo hiểm xã hội một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đây là phương thức thanh toán bảo hiểm xã hội phổ biến nhất.

2. Đóng bảo hiểm xã hội 03 tháng một lần

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, Người lao động có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 3 tháng một lần (nếu đăng ký theo phương thức này), tức là đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng một lần hoặc 4 lần một năm để đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động

3. Đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng một lần

Căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội với phương thức đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 12 tháng một lần (01 năm một lần). Phương thức này phù hợp với người lao động có thu nhập không ổn định giữa các tháng trong năm.

4. Đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 05 năm

Phương pháp này ít được sử dụng hơn ba phương pháp trên, vì người lao động phải có thu nhập lớn, trả một lần trong vài năm (nhưng tối đa là 5 năm). Theo đó, người lao động có thể đóng một lần cho nhiều năm (đóng một lần cho 05 năm, đóng một lần cho 05 năm tiếp theo).

Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động

5. Đóng bảo hiểm xã hội cho nhiều năm với mức còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định

Người lao động phải phải thỏa mãn 02 điều kiện về tuổi và về thời gian đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp này người lao động chỉ đủ điều kiện về tuổi chứ không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.

– Nếu thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu của người lao động còn thiếu quá 10 năm thì người lao động phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp này, người lao động được lựa chọn một trong 04 phương thức trên để đóng bảo hiểm: Đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng; Đóng bảo hiểm xã hội 03 tháng một lần; Đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 05 năm.

– Nếu thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu của người lao động không quá 10 năm (120 tháng) thì người lao động có thể lựa chọn đóng một lần cho đủ số tiền đóng bảo hiểm cho quãng thời gian còn thiếu để nhận lương hưu.

Tại Điều 8 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có đưa ra 02 ví dụ cho trường hợp này:

Ví dụ : Ông Q, tính đến tháng 8 năm 2016 là 60 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm. Ông Q mong muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2018.

Tháng 9/2018, ông Q được hưởng đầy đủ 10 lần đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. năm đóng bảo hiểm xã hội và đóng một lần cho 10 năm còn lại. Như vậy, tính đến hết tháng 9 năm 2018, ông Q đủ 62 tuổi 01 tháng, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng lương hưu theo quy định. Thời hạn tính lương hưu của ông Q là tháng 10 năm 2018.

Ví dụ: Bà Q, tính đến tháng 3 năm 2017, bà Q 55 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm 9 tháng. Bà Q mong muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chọn đóng 6 tháng một lần. Tháng 9/2017, bà Q 55 tuổi 6 tháng, đã đóng bảo hiểm xã hội được 16 năm 3 tháng.

Do có số tiền tiết kiệm nên tháng 10/2017, bà Q chọn phương thức thanh toán một lần cho 3 năm 9 tháng còn lại và thanh toán ngay trong tháng này. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2017, bà Q 55 tuổi 7 tháng, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng lương hưu theo quy định. Ngày tính lương hưu của bà Q là tháng 11 năm 2017.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook