Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao năm 2023

Yêu cầu với học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao
Văn hóa là hệ thống các giá trị vật chất, tinh thần do lao động của người sáng tạo tạo ra, được cộng đồng khẳng định và tích lũy, tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc, của xã hội.

Trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Đảng ta khẳng định: Văn hóa Việt Nam là tập hợp những giá trị vật chất, tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình xây dựng và giữ nước. …, là kết quả của sự trao đổi, tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh trên thế giới để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Văn hóa Việt Nam đã hình thành nên tâm hồn, tinh thần và lòng dũng cảm của Việt Nam, soi sáng lịch sử vẻ vang của dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng được chú trọng trong thời đại mới, nhằm tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng, khơi dậy và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người, huy động nội lực to lớn.

Con người góp phần phát triển xã hội. Vì vậy, các chương trình, hoạt động văn hóa có thể được phổ biến rộng rãi trong đời sống người dân, từ đó giảm bớt những áp lực tinh thần thúc đẩy con người hướng tới những giá trị chung, cốt lõi của xã hội.

Tuy nhiên, quảng cáo cũng có thể được thực hiện trong chương trình, hoạt động văn hóa thể thao nhưng khi vi phạm một trong các hoạt động sau thì chịu mức phạt hành chính theo Điều 45, Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

– Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình.

– Khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.

Logo là một biểu tượng ở dạng biểu tượng hoặc biểu tượng của một thương hiệu. Chúng được sắp xếp và thiết kế riêng biệt và độc đáo dựa trên sự lựa chọn của công ty và thường có hình dạng và màu sắc khác nhau để phục vụ một chức năng đặc biệt.

Logo thường là một biểu tượng, hình ảnh, chữ cái, ký tự hoặc biểu tượng được tích hợp một cách tinh tế. Mỗi công ty đều có logo riêng gắn liền với sản phẩm và dịch vụ của mình. Tên của chương trình là tiêu chí để xác định nội dung của chương trình và là dấu hiệu để nhận biết nó với các chương trình khác.

Kích thước chữ cái là một giá trị được xác định bởi chiều cao của chữ in hoa tính bằng mm. Thường sử dụng các cỡ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7; mười; 14; 20….

Việc chú ý đến kích thước của các chữ cái thường liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Hai khái niệm này đều là sản phẩm trí tuệ và khi phát sóng các chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao thì nội dung và chất lượng càng quan trọng hơn.

Khoản 2 Điều 35 Luật Quảng cáo 2012 quy định: Không được treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo có kích thước bằng hoặc lớn hơn biểu tượng, logo, tên chương trình; Cỡ chữ ghi trên sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 1/2 cỡ chữ tên chương trình.

Vì vậy, nếu bạn là nhà tài trợ của một chương trình nào đó hoặc muốn quảng cáo trong chương trình đó thì bạn phải đáp ứng được tiêu chí về quy mô. Vi phạm có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo đảm mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem.

Tính thẩm mỹ và tầm nhìn của người xem ảnh hưởng đến tầm nhìn của con người, ảnh hưởng đến thái độ và phản ứng của chủ thể đối với một sự vật hoặc hiện tượng nhất định trong cuộc sống. Quảng cáo là một trong những hoạt động phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình quảng cáo văn hóa, thể thao, điển hình là hoạt động tài trợ chương trình.

Tuy nhiên, việc phân bổ địa điểm quảng cáo phải hợp lý, không gây rối mắt cho người xem. Vi phạm quy định này cấu thành hành vi vi phạm Khoản 3 Điều 35 Luật Quảng cáo năm 2012 và hình phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

b. Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động thể dục thể thao mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả.

Thông thường, trong các hoạt động thể dục, thể thao có sự cạnh tranh lành mạnh giữa nước này với nước khác thông qua những đại diện xuất sắc, tiêu biểu của một nước tham gia ở nhiều môn học quy định và đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, quốc kỳ, quốc huy và hình ảnh xuất hiện để bạn bè khắp thế giới có thể nhận ra đội tuyển và vận động viên này thuộc quốc gia nào.

Đối với bảng hướng dẫn nghiệp vụ, luôn phải đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, quyết định thắng bại cũng như diễn biến của hoạt động, không bị che khuất.

Về phía công chúng, người cổ vũ chương trình, các hoạt động thể thao diễn ra nhiệt tình, thỏa mãn niềm đam mê tinh thần và theo dõi trận đấu.

Vì vậy, những quảng cáo che khuất quốc kỳ, quốc huy, ảnh lãnh đạo, biển chỉ dẫn chuyên môn và tầm nhìn công cộng tại các sân vận động, nhà thi đấu và những nơi diễn ra hoạt động thể dục đều bị cấm. hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

c. Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu gây cản trở hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ.

Hoạt động tập luyện, thi đấu và biểu diễn của vận động viên, chỉ đạo huấn luyện viên và thực hiện chức năng của ban tổ chức, trọng tài, huấn luyện viên, nhân viên y tế và tiếp viên được tổ chức một khu vực riêng trong sân vận động hoặc nhà thi đấu với mục đích chính là đạt được kết quả tốt nhất cho các trận đấu. cuộc thi. Việc công khai can thiệp vào những điều này có thể gây tổn hại đến tinh thần của những người liên quan và khiến họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vi phạm quy định này cấu thành hành vi vi phạm Khoản 4 Điều 35 Luật Quảng cáo năm 2012 và hình phạt chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

Trường hợp vi phạm các quy định về quảng cáo trong các chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao thì phải có biện pháp buộc dỡ bỏ, tháo dỡ hoặc xóa bỏ không cho quảng cáo xuất hiện quá mức quy định tại nhà thi đấu, sân vận động.

  • Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình;
  • Khổ chữ thể hiện trên sản phẩm quảng cáo vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình.
  • Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo đảm mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem;
  • Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu và các địa điểm diễn ra hoạt động thể dục thể thao mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn chuyên môn và tầm nhìn của khán giả;

Quảng cáo trong sân vận động, nhà thi đấu gây cản trở hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn của vận động viên, việc chỉ đạo của huấn luyện viên và việc thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức, trọng tài, nhân viên hướng dẫn, nhân viên y tế, người phục vụ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook