Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao năm 2023

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ phải có các nội dung chủ yếu nào?

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

1. Thế nào là tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Tại điểm a khoản 1 Điều 36 Luật Quảng cáo 2012 có quy định về khái niệm nhóm người thực hiện quảng cáo như sau:

Nhóm người thực hiện quảng cáo là nhóm từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, đồ vật mô tả sản phẩm quảng cáo tại một nơi hoặc di chuyển trên đường.

Như vậy, đây là những thể nhân có số lượng tối thiểu là 03 người và không yêu cầu số lượng tối đa người tham gia, mặc trang phục hoặc mang hình ảnh, đồ vật tượng trưng cho sản phẩm quảng cáo để giới thiệu tới công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ vì lợi nhuận; sản phẩm, dịch vụ phi lợi nhuận; Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin tức thời sự; Chính sách xã hội; thông tin cá nhân ở một nơi hoặc khi đang di chuyển trên đường.

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

2. Quyền và nghĩa vụ của đoàn người thực hiện quảng cáo

Mục 36 Luật Quảng cáo 2012 quy định: Các nhóm quảng cáo phải tuân thủ các quy định sau:

– Đội quảng cáo phải bảo đảm trật tự, an ninh giao thông, an toàn xã hội; Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Tổ chức, cá nhân tổ chức nhóm người thực hiện quảng cáo phải thông báo cho cơ quan quảng cáo tại địa phương có liên quan về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo và số lượng người tham gia nhóm người thực hiện quảng cáo. chậm nhất là 15 ngày trước ngày công bố.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu doanh nghiệp quảng cáo tại địa phương không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo dựa trên nội dung đã thông báo.

3. Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

3.1 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo của đoàn người thực hiện quảng cáo không đúng với thông báo đã gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo của nhóm quảng cáo được thực hiện khi giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tới công chúng nhằm mục đích kiếm lời; sản phẩm, dịch vụ phi lợi nhuận; Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu.

Thông báo phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí chính như: nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đội quảng cáo, thời hạn và lộ trình thực hiện. Bằng cách hoàn thành thủ tục thông báo, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực.

Nếu không thực hiện đúng nội dung thông báo hoặc làm sai lệch văn bản đã được cơ quan công quyền có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Mức phạt đối với hành vi này được giảm nhẹ so với Nghị định 158/2013/ND-CP quy định mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo của nhóm người thực hiện quảng cáo không đúng sự thật. Thông báo đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

b. Quảng cáo của đoàn người thực hiện quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo chấp thuận sau khi thông báo nội dung quảng cáo.

Nếu việc gửi thông báo đến cơ quan nhà nước phù hợp là nghĩa vụ của nhóm quảng cáo và là ý muốn của chỉ một bên thì hoạt động này sẽ chỉ được chấp thuận khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước phù hợp tại đây là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý với đối tượng yêu cầu và trường hợp không đồng ý sẽ có lý do cụ thể. Sự đồng ý tương đương với sự cho phép của họ để thực sự thực hiện hoạt động này.

Đây là điểm mới được quy định tại Nghị định 38/2021/ND-CP mà Nghị định 158/2013/ND-CP không đề cập tới.

3.2 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  • Đối với hành vi không thông báo nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo; thời gian và lộ trình thực hiện của đoàn người thực hiện quảng cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như đã đề cập ở trên, nội dung quảng cáo, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đội quảng cáo; Thời gian, thời gian thực hiện của đội quảng cáo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định là một trong những nghĩa vụ của đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Quảng cáo năm nay. 2012.

Đối với hành vi này nếu không thông báo sẽ bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Cao hơn nhiều so với Nghị định 158/2013/ND-CP khi quy định rõ: phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia nhóm quảng cáo; Thời gian và tiến độ thực hiện của đội quảng cáo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook