Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm năm 2023

Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với việc kiểm soát quyền biểu quyết ở công ty con như thế nào?

Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cơ thể, đảm bảo cho hoạt động và hiệu quả của cơ thể. Tuy nhiên, nó cũng là nguồn lây bệnh tiềm ẩn khi thực phẩm đưa vào cơ thể con người không được kiểm tra trước khi sử dụng.

Nội dung:

Theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định như sau:

• Thực phẩm là sản phẩm con người ăn uống ở dạng tươi hoặc đã được sơ chế, chế biến và bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất dùng làm dược phẩm.

• Phụ gia thực phẩm là những chất được cố ý thêm vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng nhằm duy trì hoặc cải thiện các đặc tính của thực phẩm.

Là một trong những đối tượng hàng hóa đặc biệt, được Bộ Y tế kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng và áp dụng trong quá trình quảng cáo. Trường hợp vi phạm quy định này sẽ bị áp dụng xử phạt hành chính quy định tại Điều 52 Nghị định 38/2021/ND-CP.

Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

1. Hình thức xử phạt bổ sung khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Các biện pháp trừng phạt bổ sung là các biện pháp trừng phạt áp dụng cho các biện pháp trừng phạt chính đối với một số hành vi nhất định nhằm củng cố và củng cố tác dụng của các biện pháp trừng phạt chính.

Nếu cá nhân, tổ chức không thuộc hình thức xử phạt chính thì cơ quan công quyền có thẩm quyền không thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với cá nhân hoặc tổ chức đó. Trong trường hợp vi phạm các quy định liên quan đến quảng cáo sử dụng loa phóng thanh và các phương tiện tương tự, hình thức xử phạt bổ sung được đưa ra là tịch thu bằng chứng vi phạm.

– Tước quyền sử dụng Phiếu đăng ký công bố sản phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm việc tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phân phối, giới thiệu sản phẩm in, đăng ký âm thanh, ghi hình, thiết bị lưu trữ dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chất phụ gia chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hàm lượng theo quy định trong trường hợp quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời gian 06 tháng;

– Tước quyền sử dụng Giấy đăng ký quảng cáo sản phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng; Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 20 tháng đến 24 tháng đối với các hành vi vi phạm sau: trường hợp vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng:

 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
 • Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh
 • Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh

Như vậy, trong vòng 6 tháng, nếu quảng cáo 4 hành vi trên từ 2 lần trở lên sẽ được cấp giấy biên nhận đăng ký quảng cáo sản phẩm; Việc xác nhận nội dung quảng cáo không có giá trị trong thời gian trên. Việc tước quyền sử dụng được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ thời gian không sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Biện pháp khắc phục được hiểu là một hình thức cưỡng chế của nhà nước, buộc người vi phạm hành chính phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu khi vi phạm là một trong những biện pháp chung được quy định để xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục sai sót của chủ thể.

a. Buộc cải chính thông tin khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Cải chính thông tin là một trong những biện pháp khắc phục của Nghị định 38/2021/ND-CP theo tinh thần Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải đính chính những thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn đã được công bố hoặc đăng tải. đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên các trang báo điện tử đã đăng, đưa tin; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện.

 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.
 • Quảng cáo thực phẩm và phụ gia thực phẩm không được chứa các nội dung sau: tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ của thực phẩm chức năng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, trang thiết bị, trang phục, tên, thư từ các đơn vị y tế, cơ sở, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, thiệp cảm ơn bệnh nhân, bài viết quảng cáo bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế.Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
 • Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

b. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, sản phẩm quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải dỡ bỏ quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí quảng cáo; Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà không tự nguyện thì bị buộc phải thực hiện theo một trong các biện pháp được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Các hành vi sau đây sẽ bị tăng thêm mức phạt tiền. Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 38/2021/ND-CP, các sản phẩm này không được quảng cáo:

 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung: tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tác dụng chính và phụ đối với thực phẩm chức năng; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế.
 • Quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
 • Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

c. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá, vật phẩm và yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu hủy được thực hiện theo các hình thức sau đây:

 • Sử dụng hóa chất;
 • Sử dụng biện pháp cơ học;
 • Hủy đốt;
 • Hủy chôn;
 • Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc tiêu hủy hàng hóa, đồ vật phải được lập biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy. Nội dung chính của báo cáo bao gồm: động cơ, nguyên nhân tàn phá; thời gian, địa điểm tiêu hủy; người tham gia tiêu hủy; tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hiện trạng của hàng hóa, vật phẩm tại thời điểm tiêu hủy; hình thức hủy diệt và các nội dung liên quan khác. Việc áp dụng biện pháp khắc phục này áp dụng đối với hai hành vi vi phạm sau:

Quảng cáo trên thiết bị điện tử ở nơi công cộng; Phân phối, trưng bày tại hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm sản phẩm in ấn, ghi âm, ghi hình và thiết bị lưu trữ chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm thực phẩm không phù hợp với việc công bố hợp quy hoặc hồ sơ Đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc hồ sơ đăng ký để xác nhận nội dung quảng cáo.

Tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phân phối hoặc trưng bày sản phẩm in ấn, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu trữ dữ liệu trưng bày các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan quản lý ủy quyền. Cơ quan nhà nước có liên quan xác nhận nội dung theo đúng quy định. .

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook