Quy định về phân loại trái phiếu năm 2023

Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề

Quy định về phân loại trái phiếu

Quy định về phân loại trái phiếu
Theo quy định của pháp luật chứng khoán thì trái phiếu là một loại chứng khoán, là đối tượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Vậy trái phiếu là gì và có những loại trái phiếu nào?

1. Khái niệm trái phiếu

Khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 trình bày định nghĩa trái phiếu theo cách sau:

“Điều 4. Làm sáng tỏ từ vựng

Trái phiếu là công cụ tài chính xác nhận quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của người phát hành.

Do đó, trái phiếu đóng vai trò như một minh chứng cho trách nhiệm của tổ chức phát hành để trả cho chủ trái phiếu một khoản tiền cụ thể (được gọi là mệnh giá của trái phiếu) trong một khung thời gian được chỉ định và với lợi suất quy định.

Quy định về phân loại trái phiếu

2. Phân loại trái phiếu

a. Phân loại theo đơn vị phát hành

– Trái phiếu doanh nghiệp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, trái phiếu doanh nghiệp được định nghĩa là:

“1. ‘Trái phiếu doanh nghiệp’ là chứng khoán có thời hạn đáo hạn từ một năm trở lên do thực thể kinh doanh phát hành, xác thực quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ do doanh nghiệp phát hành.

– Trái phiếu Chính phủ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2011/NĐ-CP, trái phiếu Chính phủ được định nghĩa như sau:

“1. “Trái phiếu Chính phủ” là trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành để mua vốn cho ngân sách quốc gia hoặc tài trợ cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của nhà nước.

Về bản chất, trái phiếu chính phủ đóng vai trò như một phương tiện để nhà nước thu hút vốn. Vì vậy, trái phiếu đóng vai trò như một hồ sơ về nghĩa vụ của nhà nước trong việc hoàn trả nợ và quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu. Hình thức ban đầu của trái phiếu chính phủ thường được sử dụng là ở dạng chứng chỉ, sau đó được bổ sung bằng một mẫu đăng ký kế toán.

Quy định về phân loại trái phiếu

b. Phân loại theo lợi tức trái phiếu

– Trái phiếu lãi suất biến đổi (được gọi là lãi suất thả nổi): Đây là những loại trái phiếu trong đó lợi suất được giải ngân định kỳ với sự khác biệt.

– Trái phiếu không lãi suất: Loại trái phiếu này đòi hỏi người mua không nhận được bất kỳ khoản lãi nào. Tuy nhiên, nó được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua với tỷ lệ chiết khấu) và hoàn trả theo mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn, theo quy định quy định.

– Trái phiếu lãi suất cố định: Loại trái phiếu này xác định lợi suất dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định (%) tính theo mệnh giá.

c. Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

– Trái phiếu có bảo đảm: Loại trái phiếu này liên quan đến việc tổ chức phát hành sử dụng một tài sản có giá trị làm tài sản thế chấp cho việc phát hành. Trong trường hợp người phát hành mất khả năng thanh toán, chủ nợ có quyền tịch thu và bán tài sản để thu hồi số tiền nợ của tổ chức phát hành.

– Trái phiếu không bảo đảm: Loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật đảm bảo mà chỉ được bảo đảm bằng uy tín của người phát hành trái phiếu.

d. Phân loại theo hình thức trái phiếu

– Trái phiếu ghi danh: Là hình thức trái phiếu in hoặc ghi tên người mua, có đề cập đến trong sổ của người phát hành, dựa trên đặc điểm chính của trái phiếu.

– Trái phiếu vô danh: Là loại chứng khoán không có tên của khách hàng. Tuy nhiên, trái chủ vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi từ trái phiếu đó.

e. Phân loại theo tính chất trái phiếu

– Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Loại trái phiếu có kèm với phiếu cho phép trái chủ được quyền mua số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.

– Trái phiếu có thể mua lại: Loại trái phiếu cho phép nhà phát hành có quyền mua lại một hoặc toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

– Trái phiếu có thể chuyển đổi: Loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ có quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về phân loại trái phiếu

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook