Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022

Quy định pháp luật về quản tài viên

Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022

Tiếp cận thông tin là một trong những quyền con người cơ bản của  công dân thuộc nhóm quyền dân sự, chính trị. Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, từ đó góp phần xây dựng một xã hội ngày càng công khai, minh bạch và thúc đẩy tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành của Nhà nước. quốc gia. Thể hiện, đưa chủ trương “dân biết, dân cãi, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đi vào cuộc sống.

Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022

Khái niệm tiếp cận thông tin

Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin.

Thông tin là thông tin, dữ liệu có trong tài liệu, hồ sơ, tài liệu có sẵn và bản sao điện tử, hình ảnh, ảnh chụp, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, bản ghi âm hoặc định dạng dữ liệu ở các định dạng khác.

Thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp là thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và được người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước ở nước đó phê duyệt, ký tên bằng văn bản, nghĩa là thông tin được đóng dấu hoặc công chứng và dữ liệu.

Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

Theo Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin như sau:

– Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022

– Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:

+ Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ chức của mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Quy định về phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook